Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
SAE - ΣΑΕ : CONSEIL DES HELLENES DE LA DIASPORA
le 5/3/2008 17:56:52

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)


Γραφείο Συντονιστή Περιφέρεια Ευρώπης
Coordinator´s Office of Europe Region
SAE Region Europa

Συντονιστής Σ.Α.Ε. Περιφέρεια Ευρώπης : Γεώργιος Αμαραντίδης

Adresse: SAE Region Europa, Schwarzburg Str. 10, 60318 Frankfurt/Main, Germany
Tel: 0049 – 69 – 91 50 10 90 - Fax : 0049 – 69 – 91 50 10 90
http://www.sae-europe.eu E-mail : info@sae-europe.eu
KdöR - Steuernummer 047 226 31210


Ολοκληρώθηκε η διήμερη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΣΑΕ Περιφέρειας Φρανκφούρτη.

Ο Συντονιστής της Περιφέρειας στην αναλυτική ενημέρωσή του σημείωσε ότι οι ενέργειες για τα Προ-Συνέδρια και το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Ελληνόφωνη Παιδεία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τα πρώτα δύο Προ-Συνέδρια θα πραγματοποιηθούν στις 8 και 9 Μαρτίου στην Κολωνία και στη Στουτγάρδη αντίστοιχα. Θα ακολουθήσουν άλλα τρία Προ-Συνέδρια που θα λάβουν χώρα στο Βέλγιο, στη Σουηδία και σε χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Τα Προ-Συνέδρια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις ΟΕΚ Γερμανίας, Βελγίου και Σουηδίας.
Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου των Προ-Συνεδρίων θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ελληνόφωνης Παιδείας στη Φρανκφούρτη.

Ένα σημαντικό θέμα που αναπτύχθηκε το διήμερο αφορούσε στη συγκρότηση και δικτύωση της Νεολαίας. Τονίστηκε ότι στην προσπάθεια δραστηριοποίησης των νέων είναι αναγκαία η συμμετοχή και η συνεργασία όλων των φορέων.
Το Συντονιστικό Συμβούλιο συνεργάζεται ήδη με τους φορείς στην Ευρώπη για την οργάνωση Συνδιασκέψεων Νέων σε κάθε Ομοσπονδία και χώρα με κορύφωση την πραγματοποίηση του Συνεδρίου Νεολαίας της Περιφέρειας. Το Συνέδριο αυτό, όπου θα εκλεγεί η Συντονιστική Επιτροπή των Νέων, προγραμματίζεται για το Σεπτέμβριο αυτού του έτους.

Ξεχωριστό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η Περιφερειακή Συνέλευση που θα λάβει χώρα στη Φρανκφούρτη στις 24-26 Οκτωβρίου 2008.

Τα μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου συμφώνησαν να συνεδριάσουν το επόμενο διάστημα όλες οι επιτροπές της Περιφέρειας με στόχο την καλύτερη και αποδοτικότερη δραστηριοποίησή τους, καθώς επίσης τον προγραμματισμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες
Τηλ: +49 69 91 50 10 90
Fax: +49 69 91 50 10 919
Email: info@sae-europe.eu

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko