Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
SAE - ΣΑΕ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
le 9/3/2009 15:39:03

MESSAGE ON INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2009
ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)
Dr. Olga Sarantopoulos - Secretary of SAE
Δρ. Ολγα Σαραντοπούλου – Γραμματέας ΣΑΕ

Όλγα Σαραντοπούλου
Γραμματέας Παγκοσμίου ΣΑΕ

Kellermanngasse 6/22, 1070 Vienna - Austria
Tel & Fax: +431-5268014, Mobile: +43 676 3085313
Greek mobile: +306979212476 E-mail: olga.sarantopoulos@gmx.net


ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΔΡ. ΟΛΓΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΕ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009


Την 8η Μαρτίου η παγκόσμια κοινότητα τιμά την γυναίκα, την εργαζόμενη, την μητέρα, την σύζυγο, την επαγγελματία. Μια επέτειος που για όλους σηματοδοτεί και φωτίζει τους πολλαπλούς ρόλους που έχει η γυναικεία παρουσία στις μέρες μας, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ακόμη και σήμερα ο γυναικείος πληθυσμός σε πολλά μέρη του κόσμου.

Οι γυναίκες ανά την υφήλιο, υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και αποτελούν τα πρώτα και τα κύρια θύματα βίας και εκμετάλλευσης. Στις δυτικές κοινωνίες, παρόλη την πρόοδο και την αναγνώριση της γυναικείας χειραφέτησης, αποτελούν τα πρώτα θύματα της ανεργίας, της διάκρισης στον επαγγελματικό στίβο, της κοινωνικής βίας.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η νέα εποχή προσφέρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες στις γυναίκες στον εκπαιδευτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα, αποτέλεσμα των κατακτήσεων του 20ου αιώνα. Φωτεινό παράδειγμα αποτελεί η Απόδημη Ελληνίδα μετανάστρια. Οι γυναίκες εκείνες που στις αρχές του αιώνα ξενιτεύτηκαν σε αναζήτηση μια καλύτερης τύχης και στήριξαν με την αφοσίωση, την εργατικότητα και πολλές θυσίες τους ελληνικούς πυρήνες σε όλο τον κόσμο, δικαιώνονται σήμερα αφού μεγάλος αριθμός έχει καταλάβει σημαντικές θέσεις και διακρίσεις σε όλους τους τομείς δράσης.
Οι γυναίκες εκείνες αξιοποίησαν και αξιοποιούν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι χώρες όπου διαβιούν.

Γυναίκες επαγγελματίες, πολιτικοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες μοιράζονται επάξια την σημαντική κληρονομιά που δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια ο Παγκόσμιος Ελληνισμός. Και για αυτό είμαστε όλοι περήφανοι.

Παρόλα όμως τα σημαντικά βήματα, παραμένει για όλες εμάς τις γυναίκες η πρόκληση της καταξίωσης και ανάδειξης των ικανοτήτων, των ταλέντων μας ακόμη και μέσα από τις Ομογενειακές οργανώσεις, όπου είναι ακόμη μικρή η γυναικεία εκπροσώπηση.

Δίχως άλλο, το γυναικείο ανθρώπινο δυναμικό που στηρίζει και τροφοδοτεί τις ελληνικές οργανώσεις ανά τον κόσμο πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακόμη και μέσα από τις δομές του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, όπου στο προεδρείου του βρίσκεται μονάχα μία γυναίκα, και στα επτά Συντονιστικά Συμβούλια συμμετέχουν συνολικά δέκα γυναίκες, θα πρέπει να επιδιώξουμε την καλύτερη αντιπροσώπευσή μας. Πολλά είναι τα θέματα που επιβάλλουν τον πρώτο ρόλο στην γυναίκα, ζητήματα κοινωνικής ένταξης, επαγγελματικής αποκατάστασης, ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και εργασία.

Ήδη μέσα από το ΣΑΕ γίνεται σημαντική προσπάθεια ανασύστασης των Δικτύων Γυναικών, τα οποία μπορεί και σε στενή συνεργασία με την Εκκλησία και τους Φιλέλληνες να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο αναζωπύρωσης του ελληνικού στοιχείου ανά τον κόσμο, της γλώσσας και του Πολιτισμού μας.

Με την βοήθεια και την στήριξη των γυναικών, το ΣΑΕ μπορεί να γίνει o όργανισμός που όλοι οραματιζόμαστε, ανεξάρτητο οικονομικά και πνευματικά, ένας νοργανισμός που θα ενώνει τους ανθρώπους μας και θα μπορεί να υπερασπίζει με πυγμή και ομοψυχία, τα συμφέροντα των Ελλήνων ανά τον κόσμο, κερδίζοντας έτσι, την ευρύτερη αποδοχή από το σύνολο του Απανταχού Ελληνισμού.

Ας δούμε λοιπόν την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ως ένα νέο σημείο εκκίνησης για την Ομογένεια που θα αγκαλιάσει και θα αναδείξει την σημαντική προσφορά της Απόδημης Ελληνίδας.

Με εκτίμηση,
Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου
Γραμματέας ΣΑΕMESSAGE ON INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2009
DR. OLGA SARANTOPOULOS – SAE SECRETARY
8 MARCH 2009


March 8th marks the celebration of “International Women’s Day”, honoring women globally as mothers, wives and professionals. An annual anniversary that underlines and highlights the multiple roles that a woman has in our time. This day though, also reminds us of the several problems that the female population still faces in many parts of the world.

Women around the world suffer numerous discriminations and are the first and principal victims of violence and exploitation. In Western societies, despite the progress and recognition of women's empowerment they are the first victims of unemployment, discrimination in the professional field and social violence.

Nobody can doubt that the new era offers more opportunities for women in the educational, business and social fields, the results of accomplishments of the 20th century. A shining example is the Woman of the Hellenic Diaspora. The women whom in the beginning of the century immigrated seeking a better life and supported with utmost dedication, hard work and sacrifices, the Hellenic Communities around the world. These women today are being honored, thus a large number of those women have accomplished to highly succeed and acquire important positions, distinguishing themselves in all fields

These women embraced the opportunities offered by the countries that they live in to the fullest extent.

Female professionals, politicians, scientists, artists share worthily the importance of their heritage, the World Hellenism, and for this we are all proud.

Despite the important achievements, it still remains a challenge that our talents and skills are recognized within the Hellenic Organizations of the Diaspora, where female representation is minimal.

For example, in the World Council of Hellenes Abroad (SAE), there is only one female on the presidium, and out of its seven Regions, their Coordinating Councils only have ten female members. Our aim should be to attract more women on the boards of the Hellenic Organizations.

There are many issues that require us to have a key role, matters of social integration, professional establishment and equal opportunities in education and employment.

Already through SAE, there is an ongoing effort to rebuild the women’s network, which in close collaboration with our church and philhellenes we can spread our Hellenic values, promotion and preservation of our language and culture.


With the aid and support of all Hellenic women abroad, SAE can become the organization that we all envision to be financially and spiritually independent, an organization that unifies our people and can defend with strength and unity the interests of Hellenes around the world. Thus gaining the recognition and wider acceptance globally.

Let us therefore see today “International Women’s Day”, as a new beginning for the Omogeneia to embrace and showcase the valuable contribution by Women of the Hellenic Diaspora.

Yours Sincerely,
Dr. Olga Sarantopoulos
World SAE Secretary

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko