Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : Les Turcs ne peuvent pas représenter les anciens Phocéens !
le 20/6/2009 18:02:40

Arméniens et Grecs contestent la venue de ce bateau provocateur turc à Marseille !
Αρμένιοι και Έλληνες διαμαρτήρονται γιά την άφιξη του προκλητικού τουρκικού πλοίου στην Μασσαλία
Ενημερωτικό φυλλάδιο υπογεγραμμένο από :
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΑΣ


Το φυλλάδιο αυτό διανέμεται στην ΜΑΣΣΑΛΙΑ γιά να μη γίνει δεκτή η άφιξη του τουρκικού πλοίου που υπολογίζεται να γίνει την 1 Ιουλίου. Απευθήνεται στούς Μασσαλιώτες γιά να μήν δεχτούνε το τουρκικό πλοίο στην πόλη της Μασσαλίας που ιδρύθηκε από Έλληνες Φωκαείς περί το 600 π.Χ
Οι Μασσαλιώτες Γάλλοι είναι υπερήφανοι γιά τις Ελληνικές ρίζες της πόλης τους και υπερήφανοι για τη λαμπρή Ελληνική κληρονομιά


Le conseil de coordination des organisations arméniennes de France
La communauté chypriote de France
L’union hellénique de Marseille et de sa région
La communauté grecque de Marseille
ont élaboré un tract commun, distribué partout à Marseille, à propos de la venue d’un bateau turc dans la ville phocéenne.


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ
Marseille - ProvenceCOMMUNAUTE CHYPRIOTE DE FRANCE - UNION HELLENIQUE DE MARSEILLE et de la Région - COMMUNAUTE GRECQUE de MARSEILLE
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΛΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ

MARSEILLAISES, MARSEILLAIS… LE SAVIEZ-VOUS ?


L'inauguration de la saison turque en France se fera le 1er juillet 2009 à Marseille.
Ce jour là, Marseille accueillera officiellement un bateau turc parti de l'ancienne ville grecque de Phocée, devenue Foça car située aujourd'hui en Turquie. Ce bateau va retracer le périple de Protis qui a fondé Massalia, il y a plus de 2.600 ans !
Ce ne sont pas les turcs qui ont fondé notre chère ville!
En 600 avant Jésus-Christ, les porteurs de civilisation étaient grecs !
• Accepter l'accostage de ce bateau c'est accepter une Turquie qui travestit l'Histoire et qui s'accapare le glorieux héritage hellénique dont nous sommes si fiers !
• Accepter l'accostage de ce bateau c'est oublier que la Turquie est un état négationniste qui refuse de reconnaître sa culpabilité dans le génocide des Arméniens dont les rescapés sont également arrivés par bateau à Marseille.
• Accepter l'accostage de ce bateau c'est oublier que la Turquie occupe illégalement depuis 1974 la partie nord de l'Ile de Chypre qui est un pays membre de l'Union Européenne et qu'elle refuse de reconnaître en tant que tel !
• Accepter l'accostage de ce bateau c'est oublier que la Turquie ne respecte pas les Droits de l'Homme pas plus que les minorités vivant sur son territoire !Marseillaises, Marseillais pour toutes ces raisons nous sommes contre l'arrivée
de ce bateau à Marseille…. ET VOUS ?
La Turquie a transformé le bateau historique grec de Phocée en bateau turc.

ΤΟΥΡΚΕΨΑΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΦΩΚΑΕΩΝ


LE BATEAU MASQUE DES COUPABLES

Les Turcs ne peuvent en aucun cas représenter les Grecs de Phocée ; les bourreaux de Phocée de tant de Grecs d’Asie Mineure, du Pont-Euxin et d’Arméniens et de beaucoup d’autres encore, ne peuvent en aucun cas représenter la civilisation européenne !

ΤΟ ΠΛΟΙΟ - ΜΑΣΚΑ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ

Δεν μπορούν οι Τούρκοι να παριστάνουν του αρχαίους Φωκαείς! Δεν μπορούν οι σφαγείς των νεότερων Φωκαέων να παριστάνουν τους πολιτισμένους Ευρωπαίους!

Διαβάστε περισσότερα - Pour en savoir davantage

CORSE - ΚΟΡΣΙΚΗ

http://diaspora-grecque.com/modules/altern8news/article.php?storyid=1629

http://www.noiazomai.net/kybeli.html

http://www.armenews.com/article.php3?id_article=51766

http://www.facebook.com/group.php?gid=83709034236&ref=ts

http://www.collectifVAN.org/article.php?r=0&id=31071

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko