Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : Les Turcs ne peuvent pas représenter les anciens Phocéens !
le 1/7/2009 22:41:16

Polémique autour de l’arrivée du bateau turc à Marseille - Αντιδράσεις γύρω από την αναμενόμενη άφιξη του τουρκικού πλοίου στην Μασσαλία

Le vendredi 26 juin, les Arméniens, les Grecs et les Chypriotes ont donné une conférence de presse devant les journalistes de la région, concernant l’arrivée du bateau turc le 1er juillet à Marseille.
D’après nos renseignements, il n’est pas arrivé ; il devrait avoir un retard de quinze à vingt jours.

( pour en savoir plus, cliquez ici ).
Nous avons été très surpris par les propos tenus par Monsieur le Consul de Turquie à la télévision, qui a dit que tous les pays du bassin méditerranéen étaient, à l’époque, les mêmes. Il a aussi ajouté qu’il considère les Arméniens comme « ses frères et ses sœurs » !
En ce qui concerne l’article du journal La Provence du samedi 27 juin, il rejoint certainement les propos de Monsieur le Consul de Turquie puisqu’il se termine ainsi : « Il y a 2 600 ans, n’existaient ni Grèce, ni Arménie, ni France et encore moins la Turquie ».
Concernant la Turquie, elle est arrivée au XVème (15ème) siècle en Asie Mineure. Il ne faut pas oublier que ce sont les Grecs de Phocée qui ont fondé Marseille 600 ans avant Jésus-Christ. La ville de Phocée avait été fondée au VIIIème (8ème) avant Jésus-Christ par les colons grecs de Phokida dont le chef était l’Athénien Filogénis.
Phocée était une des douze villes d’Ionie, province d’Asie Mineure qui constituait la plus grande partie de la Grèce.
Les propos de Monsieur le Consul de Turquie signifient donc que, comme il n’y avait pas de Grecs en cette période, ils n’ont pas pu fonder la ville de Marseille.
Nous demandons aux autorités grecques et aux communautés grecques de Marseille de montrer leur désapprobation auprès des lecteurs de La Provence.


Tην Παρασκευή, 26 Ιουνίου, Αρμένιοι, Έλληνες και Κύπριοι, οργάνωσαν μια Συνέντευξη Τύπου και κάλεσαν δημοσιογράφους από την Μασσαλία, να τους ενημερώσουν σχετικά με την άφιξη του τουρκικού πλοίου, που είχε προγραμματισθεί για την 1η Ιουλίου στην Μασσαλία . Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το πλοίο δεν έχει ακόμη φθάσει και υπολογίζεται ότι θα έχει μια καθυστέρηση 15-20 ημερών
( (Διαβάστε περισσότερα καντε κλικ ).
Έχουμε εκπλαγεί πολύ από αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Πρόξενο της Τουρκίας στην Τηλεόραση. Ο οποίος έχει πει ότι όλες οι χώρες της Μεσογείου ήσαν, τότε, ίδιες. Επίσης έχει προσθέσει ότι θεωρεί τους Αρμενίους αδελφούς.
Όσον αφορά το άρθρο της τοπικής εφημερίδας της Μασσαλίας «Provence » του Σαββάτου, 27ης Ιουνίου, επανέρχεται στις παρατηρήσεις του κυρίου Πρόξενου της Τουρκίας εφόσον καταλήγει ως εξής: «Πριν 2.600 χρόνια, δεν υπήρχε ούτε Ελλάδα, ούτε Αρμενία, ούτε Γαλλία και ακόμη ούτε Τουρκία».
Όσον αφορά στην Τουρκία, οι Τούρκοι, έχουν φθάσει τον 15ον αιώνα στην Μικρά Ασία . Είναι πασίγνωστο ότι οι Έλληνες από την Παλαιά Φώκαια έχουν ιδρύσει την Μασσαλία το 600 π.χ. Η Παλαιά Φώκαια είναι πόλη κτισμένη στο Βορειοδυτικό μέρος της Μικρασιατικής Χερσονήσου. Ιδρύθηκε τον 8ο π.Χ. αιώνα από αποίκους της Φωκίδας με αρχηγό τον Αθηναίο Φιλογένη. Η Παλαιά Φώκαια ήταν μια από τις 12 Ιωνικές πόλεις. Η Μικρά Ασία ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι της Οικουμενικής Ελλάδας.

Οι παρατηρήσεις του κυρίου Προξένου της Τουρκίας σημαίνουν επομένως, ότι δεν υπήρξαν Έλληνες σε αυτήν την περίοδο. Άρα δεν μπορούσαν να ιδρύσουν την Μασσαλία. Μα αφού είναι παγκοσμίως γνωστό, παραδεκτό, αναγνωρισμένο και αποδεδειγμένο πως Έλληνες ίδρυσαν τη Μασσαλία, άρα υπήρχαν Έλληνες, άρα είναι ανακριβείς οι ισχυρισμοί του κ. Προξένου της Τουρκίας.

Θα επιθυμούσαμε οι Ελληνικές Αρχές και οι Ελληνικές Κοινότητες να ενημερώσουν την τοπική εφημερίδα της Μασσαλίας για να πληροφορήσει κι αυτή τους αναγνώστες της για την πραγματική αλήθεια επί του θέματος.

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko