Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : DIASPORA GRECQUE
le 13/2/2010 11:33:17

La Diaspora Grecque a ouvert une page « Facebook »
Η Ελληνική Διασπορά έχει ανοίξει μια σελίδα στο «Facebook».


La Diaspora Grecque a ouvert une page « Facebook » .Si vous désirez devenir membre, vous serez les bienvenus. Facebook sera toujours en première page de notre site. Si vous voulez écrire ou envoyer un message, n’hésitez pas

http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=ts&gid=299634065955


Η Ελληνική Διασπορά έχει ανοίξει μια σελίδα «Facebook». Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος, είστε όλοι καλοδεχούμενοι. Το Facebook θα είναι πάντα στη πρώτη σελίδα μας . Αν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα, μη διστάσετε
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=ts&gid=299634065955

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko