Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : IOANNIS VOULDOUKIS
le 3/7/2010 12:03:26

M. Ioannis VOULDOUKIS, élu Conseiller Communautaire à la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre
Ο κύριος ΒΟΥΛΔΟΥΚΗΣ Ιωάννης εξελέγη Κοινοτικός Σύμβουλος για την Δημοτική περιφέρεια του Hauts de Bièvre


Le 17 Juin 2010, M. Ioannis VOULDOUKIS, Elu d’Antony délégué à la Santé, l’Hygiène et aux Sciences, a été élu Conseiller Communautaire à la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvre (www.agglo-hautsdebievre.fr ), située dans le sud des Hauts de Seine.
Créée le 1er janvier 2003, la Communauté d’agglomération des Hauts de Bièvre regroupe aujourd’hui 7 communes : Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson, Sceaux dans le département des Hauts-de-Seine ainsi que Verrières-le-Buisson et Wissous dans le département de l’Essonne. Elle compte 180 632 habitants et constitue la 5e Communauté d’agglomération la plus importante d’Ile-de-France.
Il sera chargé de la commission ** Environnement – Développement Durable** et il siégera au Conseil d’Administration de l’Etablissement Public de Santé ERASME.
Enseignent –Chercheur à l’INSERM UMR-S 945) / UPMC – Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie ( Infection et Immunité ), Ioannis VOULDOUKIS est originaire de la ville d’ELEFTHEROUPOLIS - KAVALA, ville jumelée avec ANTONY depuis 2000 et il est initiateur en 2005, du jumelage entre l’Ile de KOS et CHATENAY-MALABRY.
Président de l’Association de Franco- Hellènes d’Antony et des Environs ( AFHA ; www.afha.fr ) et membre du Réseau Européen des Elus d’Origine Grecque (INIOXOS).


Στις 17 Ιουνίου 2010, ο κύριος ΒΟΥΛΔΟΥΚΗΣ Ιωάννης , Αιρετός εκπρόσωπος από την πόλη Antony, Αντιπρόσωπος Υγείας, Υγιεινής και Επιστημών, εξελέγη Κοινοτικός Σύμβουλος για την Δημοτική περιφέρεια του Hauts de Bièvre (www.agglo-hautsdebievre.fr), που βρίσκεται στα νότια του Hauts de Seine.
Με έτος ιδρύσεως την 1η Ιανουαρίου 2003, η Δημοτική περιφέρεια του Hauts de Bièvre περιλαμβάνει σήμερα επτά δήμους: τους δήμους Antony, Bourg-la-Reine, CHATENAY-Malabry, Le Plessis-Robinson και Sceaux στο νομό του Hauts-de-Seine καθώς επίσης τους δήμους Verrieres-le-Buisson και Wissous στο νομό Essonne. Αριθμεί 180.632 κατοίκους και αποτελεί την πέμπτη Δημοτική περιφέρεια του διαμερίσματος της Ile-de-France.
Ο κος Βουλδούκης θα είναι υπεύθυνος της επιτροπής ** Περιβάλλον – Διαρκής Ανάπτυξη ** και θα είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημόσιου Ιδρύματος Υγείας Erasme.

Εκπαιδευτικός – Ερευνητής στο INSERM UMR S-945) / UPMC – Ιατρική Σχολή Pierre et Marie Curie (Λοιμώξεις και Ανοσία), ο κος Ιωάννης Βουλδούκης κατάγεται από την πόλη της ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του νομού ΚΑΒΑΛΑΣ, η οποία έχει αδελφοποιηθεί με τον δήμο του Antony από το 2000. Ο κος Βουλδούκης είχε επίσης το 2005 την πρωτοβουλία της αδελφοποίησης του νησιού της Κω και του δήμου Chatenay-Malabry.
Κατέχει τη θέση του Προέδρου στο σύλλογο Ελληνο-Γάλλων του Antony και περιχώρων (AFHA www.afha.fr ) και είναι μέλος του Ευρωπαïκού Δικτύου Αιρετών ελληνικής καταγωγής (INIOXOS).

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko