Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : 17 NOVEMBRE 1973
le 17/11/2010 8:29:16

Contre la dictature et la restauration de la démocratie.
17 novembre : 37ème anniversaire du soulèvement de l’Ecole Polytechniqure
Το γλυπτό του Μέμου Μακρή, στη μνήμη των Ηρώων του Πολυτεχνείου.


Le 17 novembre,
Les Grecs ont déposé des gerbes de fleurs au pied de la sculpture édifiée en mémoire des étudiants de l’Ecole Polytechnique d’Athènes, morts lors du soulèvement du
17 NOVEMBRE 1973
Contre la dictature et la restauration de la démocratie.


Πάλης ξεκίνημα νέοι αγώνες, οδηγοί της ελπίδας οι πρώτοι νεκροί

Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς λίπασμα οι πρώτοι νεκροί.

Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι νεκροί

Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα, για να 'βρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροίPrinter Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko