Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : DIASPORA GRECQUE
le 12/3/2011 9:23:26

Ο κος Πέτρος Παναγιωτόπουλος, αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην ΓΓΑΕ
M.Petros Panayotopoulos, est nommé au poste de Directeur Général de la Diaspora GrecqueLe diplomate, M. Petros Panayotopoulos, est nommé au poste de Directeur Général du Secrétariat Général de la Diaspora Grecque du Ministère des Affaires étrangères

Ο διπλωμάτης καριέρας, ο Πέτρος Παναγιωτόπουλος, Πληρεξούσιος Υπουργός Β, του Υπουργείου Εξωτερικών, αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ), με απόφαση του αρμοδίου Υφυπουργού Εξωτερικών, Δημήτρη Δόλλη.

Nous félicitons M. Petros Panayotopoulos et lui souhaitons bonne réussite.
Συγχαρητήρια στον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο και του ευχόμαστε καλή επιτυχία

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko