Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
SAE - ΣΑΕ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
le 15/12/2012 9:28:22

Δικαιότερη Φορολογική Πολιτική για τους Ελληνες Ομογενείς ζητεί το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)
Dr. Olga Sarantopoulos - Secretary of SAE
Δρ. Ολγα Σαραντοπούλου – Γραμματέας ΣΑΕΔΙΚΑΙΟΤΕΡΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Την επανεξέταση του ζητήματος της φορολογίας των Ομογενών, αλλά και την χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής που θα προσφέρει κίνητρα και φορολογικές διευκολύνσεις στους Έλληνες του εξωτερικού, ώστε να επενδύσουν στην Ελλάδα, ζητεί το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού με επιστολή – παρέμβαση της Γραμματέας του ΣΑΕ Δρ. Όλγας Σαραντοπούλου προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα, εν όψει της συζητήσεως στην βουλή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι τα νέα φορολογικά μέτρα απογοητεύουν τους Έλληνες Ομογενείς, οι οποίοι καλούνται να προσκομίσουν νέα δικαιολογητικά («Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας»), τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των χωρών όπου διαβιούν. Στήν περίπτωση της μη εκδόσεως, οι Ομογενείς απειλούνται με διπλή φορολόγηση, καθώς δεν θα αναγνωρίζονται ως κάτοικοι εξωτερικού. Το εισόδημα που θα αποκτούν στο εξωτερικό θα θεωρείται τεκμαρτό και θα φορολογείται οταν θα το εισάγουν σαν συνάλλαγμα στην Ελλάδα.
Η κα Σαραντοπούλου επισημαίνει ότι το καθεστώς που δημιουργείται κλονίζει την αξιοπιστία που πρέπει να πρυτανεύει στις σχέσεις των Ομογενών με την Ελλάδα. Υπογραμμίζει δε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού παραμένουν σταθερά συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις προς τη γενέτειρα, ενώ διαθέτουν από το εισόδημά τους ώστε να ευεργετηθεί η κοινωνία του τόπου καταγωγής, συνεισφέροντας για την ανοικοδόμηση σχολείων, γηροκομείων, νοσοκομείων, εκκλησιών κ.α.
Στην επιστολή-παρέμβαση η Γραμματέας του ΣΑΕ εισηγείται μεταξύ άλλων την επαναφορά απαλλαγής από το Φόρο Μεταβίβασης για ακίνητα που αγοράζουν Ομογενείς στην πατρίδα με εισαγωγή συναλλάγματος, την απαλλαγή πρώτης κατοικίας, εάν αποδεδειγμένα διαμένουν στο ενοίκιο και δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό.Την αναγνώριση αφορολόγητου ποσού εισοδήματος. Την απαλλαγή από το έκτακτο ειδικό τέλος επί των ακινήτων Ομογενών που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, και για όσες κατοικίες ομογενών εκδίδεται μηδενικός σε κατανάλωση λογαριασμός της ΔΕΗ.

Η κυρία Σαραντοπούλου επισημαίνει ὀτι οι Ομογενείς δεν επιθυμούν να αποφύγουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ζητούν όμως μία δίκαιη αντιμετώπιση που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν τις περιουσίες των γονιών τους και να μην υποχρεωθούν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα.

Υπογραμμίζει ακόμα ότι η Ομογένεια διαχρονικά εχει προσφέρει στην Μητέρα Πατρίδα και έχει σταθεί αρωγός σε κάθε δύσκολη περίσταση, στον Ελληνικό λαό. Τονίζει δε οτι και η Ελλάδα έχει χρέος να αγκαλιάσει την Ομογένεια χαράσσοντας μια εθνική στρατηγική που θα αποβεί προς αμοιβαίο όφελος.

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko