Περιεχόμενα
Sondage-Δημοσκόπηση
Quel plat préférez-vous?- Ποιό φαγητό προτιμάτε;
Ντολμαδάκια-Feuilles de vigne
Μουσακάς-Moussaka
Κεφτέδες-Boulettes à la viande
Σουβλάκια-Souvlaki
Παστίτσιο-Pâtes au four
Παραγεμιστά-Farci de légumes
Άλλο φαγητό-Autre plat
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : MARSEILLE ΜΑΣΣΑΛΙΑ 2013
le 5/1/2013 10:44:38

Marseille, capitale européenne de la culture 2013
Μασσαλία-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2013

La Grèce participe officiellement aux manifestations de
« Marseille, capitale européenne de la culture 2013 »
Επίσημη Ελληνική συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τη
Μασσαλία-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2013


Σημαντική έκθεση με θέμα ο «Θησαυρός των Μασσαλιωτών» θα πραγματοποιηθεί από 12 Ιανουαρίου έως 15 Απριλίου 2013 στη Μασσαλία, στο κλειστό περιστύλιο του Μουσείου της Vieille Charité, αποτελώντας έτσι την επίσημη ελληνική συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Μασσαλία-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».

Πρόκειται για 16 αρχαία έργα που θα ταξιδέψουν στην πόλη των Φωκαέων από το Μουσείο των Δελφών και αποτελούν τμήμα από αναθηματικό κτίριο που βρισκόταν στους Δελφούς κατά την αρχαιότητα. Η έκθεση θα καταδείξει την σπανιότητα του συμπλέγματος, δεδομένου ότι επρόκειτο για κτίριο ιωνικού ρυθμού που κτίστηκε στο 530 π.χ.. Οι ιωνικοί του κίονες καταλήγουν σε αιολιγικά κιονόκρανα, τύπο σπάνιο.

Η προγραμματιζόμενη έκθεση θα διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: α) παρουσίαση του χώρου των Δελφών και σημασία της για τον αρχαίο κόσμο, β) προβολή του Θησαυρού των Μασσαλιωτών και ολογραμμική αναπαράσταση του κτιρίου όπως ήταν κατά τον αρχαίο κόσμο και γ) ιστορία της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα που εορτάζει ήδη τα 160 χρόνια της παρουσίας της.

Η πρόταση για την έκθεση που έχει εγκριθεί ήδη εξ ολοκλήρου ως προς τον προϋπολογισμό της από την αρμόδια Επιτροπή του «Μασσαλία 2013» είναι αποτέλεσμα επίπονων προσπαθειών και συνεννοήσεων μεταξύ του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μασσαλία, του Μουσείου της Vieille Charité και του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρόκειται για ιδιαίτερη επιτυχία, δεδομένου ότι εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ο δανεισμός των 16 αυτών έργων, συμπεριλαμβανομένων 5 έργων που είχαν χαρακτηρισθεί –λόγω της σημαντικής ιστορικής τους σημασίας- ως «αμετακίνητα».

Εξασφαλίζεται έτσι ότι κατά τη διάρκεια των σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2013, θα υπάρξει η προβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, επικυρώνοντας ταυτόχρονα τους μακραίωνους δεσμούς μεταξύ της Μασσαλίας, του χώρου των Δελφών και της μητέρας Ελλάδας.


Une exposition très importante portant sur « le Trésor des Marseillais » aura lieu du 12 Janvier au 15 Avril 2013 à Marseille, dans la chapelle du Centre de la Vieille Charité, constituant ainsi la participation officielle grecque aux manifestations culturelles de l’événement « Marseille, capitale européenne de la culture 2013 ».
Il s’agit de 16 œuvres anciennes qui voyageront du Musée de Delphes jusqu’à la cité phocéenne et qui constituaient des fragments de l’ancien bâtiment en forme de temple qui se trouvait dans le sanctuaire de Delphes, dans l’Antiquité. L’exposition mettra en valeur la rareté de sa spécificité architecturale, étant donné qu’il s’agit d’un monument d’ordre ionique, avec des éléments éoliques, du fait des ses chapiteaux à palmes, construit en 530 avant J.C.
L’exposition s’articulera autour de trois thèmes :
a) Une présentation du prestigieux site de Delphes et son importance dans l’Antiquité
b) Une mise en scène virtuelle du « Trésor des Marseillais »
c) Une évocation de l’Ecole Française d’Athènes qui vient de fêter ses 160 ans d’existence

Le projet de cette exposition, qui a obtenu l’agrément du Comité « Marseille-Provence 2013 », vient d’aboutir avec succès après de longues et laborieuses tentatives et ententes entre le Consulat Général de Grèce à Marseille, le Musée de la Vieille Charité et le Ministère grec de la Culture.

Il s’agit d’une réussite très particulière car le prêt de ses 16 œuvres, dont 5 étaient caractérisées comme « indéplaçables », du fait de leur importance historique, a été approuvé par le Conseil Central Archéologique Hellénique.

Ainsi, lors des manifestations culturelles prévues en 2013, la civilisation de la Grèce Antique sera mise à l’honneur à l’étranger et, parallèlement, seront soulignés les liens antiques entre Marseille, le site de Delphes et la Mère-Patrie.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ
CONSULAT GENERAL DE GRECE A MARSEILLE38, Rue Grignan, 13001 Marseille
Tel : +33 (0) 491 330869, Fax: +33 (0) 491 540831
E-Mail : cons.g.gr.mars@wanadoo.fr

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko