Περιεχόμενα
Αρχική Σελίδα ............... * Επικοινωνία .................. * Ελληνισμός Γαλλίας ....... * Ελλάδα Κύπρος ...............
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre
ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
PRESENTATION LIVRE : CHARALAMBOS PETINOS
le 15/5/2013 16:42:23

Nouveau livre : "Où va la Turquie? Néo-ottomanisme et islamo-conservatisme"
Νέο βιβλίο : Πού οδηγείται η Τουρκία "Νέο-οθωμανισμός και ισλαμο- συντηρητισμός"


Nouveau livre de Charalambos Petinos
« Où va la Turquie? Néo-ottomanisme et islamo-conservatisme »

Νέο βιβλίο του Χαράλαμπου Πετεινού
« Πού οδηγείται η Τουρκία;
Νέο-οθωμανισμός και ισλαμο- συντηρητισμός »


Prix : 12 euros (108 pages)

La politique extérieure de la Turquie intrigue et intéresse. Dans ce livre, Charalambos Petinos donne les clés de la compréhension de cette politique à l’égard du « Printemps arabe », d’Israël, de l’Europe, de Chypre, de la Grèce, de l’Arménie, des Kurdes … et répond aux interrogations que pose la doctrine « zéro problème à l’intérieur, zéro problème avec les voisins », chère au ministre turc des affaires étrangères Ahmet Davutoglu.

Charalambos Petinos est historien.

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ενδιαφέρει και θέτει ερωτήματα. Σε αυτό το βιβλίο, ο Χαράλαμπος Πετεινός δίνει τα κλειδιά για κατανόηση αυτής της πολιτικής σε σχέση με την Αραβική Άνοιξη, το Ισραήλ, την Ευρώπη, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Αρμενία, τους Κούρδους… και απαντά στα ερωτήματα που θέτει το δόγμα « κανένα πρόβλημα στο
εσωτερικό, κανένα πρόβλημα με τους γείτονες », του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου.

Ο Χαράλαμπος Πετεινός είναι ιστορικός.Το βιβλίο έχει εκδοθεί στη γαλλική γλώσσα, από τον Εκδοτικό οίκο του Παρισιού L’Harmattan, τον Μάιο του 2013.
Plus d’infos par mail :
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο :
chpetinos@wanadoo.fr


Εδώ και τρία χρόνια, από την έναρξη της συνεργασίας του με τον εκδοτικό οίκο L’Harmattan, ένας από τους σημαντικότερους της Γαλλίας, ο Χαράλαμπος Πετεινός δημοσίευσε πέντε συνολικά βιβλία γεωπολιτικής και ιστορίας του Βυζαντίου.
Depuis trois ans, les Editions L’Harmattan ont publié cinq livres de Charalambos Petinos, sur la géopolitique et l’histoire de Byzance.
1. Το πρώτο βιβλίο με τίτλο « Chypre – Turquie. Perspective géopolitique » / « Κύπρος – Τουρκία. Γεωπολιτική προοπτική », αποτελεί μελέτη αφιερωμένη στην πρόσφατη ιστορία της Κύπρου. Η μελέτη καλύπτει την εισβολή, κατοχή, παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Κυπρίων από την Τουρκία και μελετά όλες της πτυχές του προβλήματος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας και τη σύγχρονη πολιτική της ισλαμικής Κυβέρνησης της Τουρκίας.
2. Το δεύτερο, με τίτλο « Du paganisme au christianisme. L’exemple de Chypre » / « Από τον παγανισμό στον χριστιανισμό. Το παράδειγμα της Κύπρου », καλύπτει ένα μεγάλο καινό στη βιβλιογραφία στην Γαλλική γλώσσα για το θέμα. Συγκεκριμένα, ο συγγραφέας ασχολείται με την γέννηση της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου, ξεκινώντας από το γενικό πλαίσιο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και αναλύοντας εκτενώς την κατάσταση στην Κύπρο. Στη μελέτη (227 σελίδες) αναλύεται η αλλαγή στον τρόπο σκέψης, και η αλλαγή του φυσικού τοπίου λόγω της εμπέδωσης του χριστιανισμού. Πρόκειται για ιστορική και όχι για θεολογική προσέγγιση.
3. Το τρίτο, με τίτλο « Union européenne 2012. La Présidence chypriote et la question turque » / « Ευρωπαϊκή Ένωση 2012. Η κυπριακή Προεδρία και το τουρκικό θέμα», ασχολείται με τις αντιδράσεις και απειλές της Τουρκίας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και με τις προτεραιότητες της Κύπρου.
4. Το τέταρτο, με τίτλο « Byzance, la naissance de l'Empire (IVe-VIe siècles) » / «Βυζάντιο, η γέννηση της Αυτοκρατορίας, 4ος – 6ος αιώνας ». παρουσιάζει τις διάφορες πτυχές του περάσματος από τη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο τέταρτος, ο πέμπτος και ο έκτος αιώνες μετά Χριστό αποτελούν παραδοσιακή μεταβατική περίοδο. Αυτοί οι αιώνες είναι το ίδιο σημαντικοί στην εξέλιξη τόσο της Ρωμαϊκής όσο και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πρόκειται για την περίοδο που είδε σταδιακά το ρωμαϊκό τρόπο ζωής να αφήνει τη θέση του στο βυζαντινό. Το Βυζάντιο εμπεδώνεται όλο και περισσότερο. Η κατανόηση της ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας περνά μέσα από την κατανόηση αυτής της εξέλιξης. Πρόκειται για περίοδο αλλαγών στους θεσμούς, την πολιτική, τη διοίκηση και τη νοοτροπία. Η μελέτη των αλλαγών αλλά και των στοιχείων που διατηρήθηκαν μεταξύ των δύο πλούσιων περιόδων αποτελεί πρόκληση για τον ιστορικό του σήμερα.

Printer Friendly Page Envoyer  un ami