Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : SANTORIN
le 29/8/2014 9:48:03Santorin élue plus belle île au mondeSantorin élue plus belle île au monde
par les lecteurs du magazine Travel & Leisure


Des îles grecques ont été comprises dans les meilleures destinations au monde, selon les résultats d'une enquête réalisée par le magazine Travel & Leisure, "World's Best Awards 2014".
Les lecteurs du magazine ont élu l'île de Santorin comme la plus belle île au monde, alors que la Crète et Mykonos occupent la troisième et la cinquième place respec-tivement du classement européen.
Santorin occupait en 2013 la quatrième place du classement mondial.
Nous aimons la Grèce, nous aidons la Grèce

en cette conjoncture économique difficile.Αγαπούμε την Ελλάδα,

Βοηθούμε την Ελλάδα στις δύσκολες αυτές οικονομικές συγκυρίες

OFFICE NATIONAL DU TOURISME HELLENIQUE
http://www.visitgreece.gr/


ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

NOUS ACHETONS SEULEMENT DES PRODUITS GRECS

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko