Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : DIASPORA GRECQUE
le 3/11/2015 19:42:07

"Αναγνωρίζουμε τον πόνο των Ποντίων, αλλά δεν ήταν ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ"
"Nous reconnaissons la douleur des Pontiques mais, ce n'était pas un GENOCIDE


Déclaration honteuse du ministre de l'Education Nationale, M. Nikou FILI : "Nous reconnaissons la douleur des Pontiques mais, ce n'était pas un GENOCIDE ( VIDEO )
https://www.youtube.com/watch?v=fD5fpT41QV0


Δήλωση - ντροπή από τον Φίλη Υπουργού Παιδείας : Αναγνωρίζουμε τον πόνο των Ποντίων, αλλά δεν ήταν γενοκτονία (VIDEO )
https://www.youtube.com/watch?v=fD5fpT41QV0

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko