Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : CONSULAT GENERAL DE GRECE A MARSEILLE
le 24/8/2016 18:40:44

Communiqué du Consulat Général de Grèce à MARSEILLE
Ανακοίνωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη ΜΑΣΣΑΛΙΑ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ
CONSULAT GENERAL DE GRECE A MARSEILLE54, rue Jean Mermoz, 13008 MARSEILLE
Tel : +33 (0) 491 330869, Fax: +33 (0) 491 540831
E-Mail : cons.g.gr.mars@wanadoo.fr

Consul Général de Grèce à Marseille : Mr Stylianos GΑVRIIL
Γενικός Πρόξενος : Ο Έντιμώτατος κ, Στυλιανός ΓΑΒΡΙΗΛ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μασσαλία, 24 Αυγούστου 2016

Σας ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Μασσαλία, την 7η Νοεμβρίου 2016.
Ως
τελευταία ημέρα υποδοχής κοινού ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2016. Το Γενικό Προξενείο Μασσαλίας δεν θα είναι ανοικτό στο κοινό μετά την ημερομηνία αυτή, εκτός εάν πρόκειται για λόγους έκτακτης ανάγκης (περιπτώσεις επείγοντος και ανθρωπιστικού χαρακτήρα, θάνατοι και έκδοση προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων λόγω απώλειας ή κλοπής).
Από 1ης Οκτωβρίου 2016 και μετά, η εξυπηρέτηση των πολιτών, κοινοτήτων, φορέων, οργανισμών θα γίνεται από το προξενικό γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Παρίσι.


COMMUNIQUE
Marseille, 24 Aout 2016.

Nous vous informons que le Μinistère des Affaires Étrangères de la République Hellénique a décidé la fermeture définitive du Consulat General de Grèce à Marseille, le 7 Novembre 2016. Le dernier jour pour l’accueil du public sera le 30 Septembre 2016, sauf pour des cas d’extrême urgence (cas humanitaires, décès, délivrance de laissez-passer –passeports provisoires- en cas de perte ou vol.
A partir du 1er Octobre les services aux citoyens, associations, sociétés, collectivités et autres entités seront dispensés par le bureau consulaire de l’Ambassade de Grèce à Paris.
Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko