Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : ACROPOLIS
le 25/3/2005 17:25:01

ACROPOLIS La revue HelléniqueΚαλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Bienvenue sur le site de la DIASPORA GRECQUE en France

ACROPOLIS , revue hellénique , existe depuis 1991 . Elle est publiée en Français
tous les deux mois . L'éditeur et son équipe ont décidé de créer un site qui porte le nom de : DIASPORA GRECQUE en FRANCE .

Nous allons essayer de vous donner des informations sur toutes les communautés, associations grecques et philhellènes en France et sur les églises orthodoxes .

Pour que votre communauté ou association apparaisse sur notre site, veuillez adresser
Un E.mail à : info@diaspora-grecque.com


Το ελληνικό γαλλόφωνο διμηνιαίο περιοδικό ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ εκδίδεται από το 1991. Ο εκδότης και η συντακτική ομάδα του περιοδικού αποφάσισαν τη δημιουργία
ιστοσελίδας : (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ ) με ανακοινώσεις που αφορούν τα νέα όλων των Ελληνικών Κοινοτήτων και Συλλόγων της Γαλλίας, της Ορθόδοξης εκκλήσιας, καθώς και όλων των Φιλελλήνων Γαλλίας .
Για να εμφανιστεί στην ιστοσελίδα μας η Κοινότητα ή ο Σύλλογός σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@diaspora-grecque.com


http://www.diaspora-grecque.com

25 MARS 2005
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko