Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ECOLE GRECQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
le 25/3/2017 14:02:03

26ο Συνέδριο των Ελλήνων Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη
26ème congrès des enseignants grecs en Europe.Nouvelles stratégies pour l’Éducation : le défi actuel pour l’Europe.
Νέες στρατηγικές για την Εκπαίδευση : η σύγχρονη πρόκληση για την Ευρώπη

Για την Ελληνική Διασπορά Γαλλίας
Ιωάννα Μουσικούδη,
Φιλόλογος, Δρ. Νεοελληνικών Σπουδών


Η κα Ρουμελιώτου Συντονίστρια εκπαίδευσης Βρυξελλών με μέλη της οργανωτικής επιτροπής και εκπαιδευτικούς

Mme M. Roumeliotou, Coordonnatrice de l'Éducation à Bruxelles, avec les membres du comité d'organisation et les enseignantes.


Tο 26ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 στις Βρυξέλλες. Το Συνέδριο οργανώθηκε από την Υπηρεσία Οργάνωσης Επισκέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες.
H οργανωτική επιτροπή αποτελούνταν από τους: κο Θ. Καλλιάνο, πρ. ανώτερο στέλεχος της ΕΕ, κα Μυρσίνη Ρουμελιώτου, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Βρυξελλών, κα Α. Terchechte εκπρόσωπο της ΕΕ και κα Σ. Κολιαδήμου, εκπαιδευτικό.
Κατά την έναρξη του Συνεδρίου απηύθυναν χαιρετισμούς στους συμμετέχοντες και τους οργανωτές η Πρέσβυς της Ελλάδος στο Βέλγιο κα Ε. Γαλαθιανάκη, ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ, Πρέσβυς, κος Αργύριος Μακρής, ο αντιπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Βελγίου, κ. Αθηναγόρα, καθώς και ο διευθυντής της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ΕΕ.
Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε σε δύο συνεδρίες και διήρκεσε από τις 9.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ.. ενώ κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής διακοπής παραχωρήθηκε γεύμα στους συμμετέχοντες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συνέδριο οργανώθηκε γύρω από περισσότερες από 12 εργασίες και επικεντρώθηκε σε ένα στόχο: να επαναπροσδιορίσει την εκπαιδευτική διαδικασία της ελληνικής γλώσσας για την αντιμετώπιση των πολλαπλών σύγχρονων προκλήσεων, αλλά και για να αποτελέσει μέρος ενός συνολικού οράματος που ξεπερνά γεωγραφικά και εθνικά σύνορα. Φιλόδοξες, συγκροτημένες και σύγχρονες στρατηγικές για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Αναλύθηκε επίσης η σύνδεση μεταξύ μάθησης και διεθνούς κινητικότητας καθώς και νέοι τρόποι προσέγγισης συγκεκριμένων γλωσσικών φαινομένων και δυσκολιών.
Οι εισηγητές είχαν την ευκαιρία ν’ανταλλάξουν απόψεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που έπονταν των ανακοινώσεων και να εξάγουν εποικοδομητικά συμπεράσματα, στέφοντας με επιτυχία τη διοργάνωση του Συνεδρίου.
Pour la Diaspora Grecque en France
Ioanna Moussikoudi,
Professeure de grec moderne,
Docteur en Études Néohelléniques


Le 26e Congrès des Enseignants Grecs en Europe a été réalisé avec succès le 20 mars 2017 à Bruxelles. Le Congrès a été organisé par le Service d’Organisation des Visites de la Direction Générale de Communication de l’UE, en coopération avec le Bureau du Coordinateur de l’Éducation Grecque à Bruxelles.
Le comité organisateur était composé de :
M. Th. Kallianos, professeur de l'intégration européenne à l’Université de Bonn, Mme M. Roumeliotou, Coordonnatrice de l'Éducation à Bruxelles, Mme A. Terchechte, accueil des visites de l'UE et Mme S. Kolliadimou, enseignante.
Des salutations ont été adressées aux participants et aux organisateurs du Congrès par l’Ambassadrice de Grèce en Belgique, Mme E. Galathianaki, La Coordinatrice de l’Éducation, Mme Rouméliotou, l’Adjoint Représentant Permanent de la Grèce auprès de l'UE, l'Ambassadeur, M. A. Makris aussi bien que par le représentant de Son Eminence le Métropolite de Belgique, Monseigneur Athénagoras et le Directeur du Bureau de l’Eglise de Grèce auprès de l’UE.
Le Congrès a été organisé autour de plus de 12 communications centrées sur un seul objectif : redéfinir le processus didactique de la langue grecque pour aborder le monde d’aujourd’hui, mais aussi pour s’inscrire dans une vision d’ensemble qui transcende les frontières géographiques et nationales. Des stratégies cohérentes, ambitieuses et raisonnées concernant l’apprentissage de la langue grecque furent exposées lors les communications. La continuité entre l’apprentissage et la mobilité internationale fut analysée, aussi bien que de nouvelles approches à des phénomènes spécifiques et à des difficultés linguistiques.
Puis, les participants ont soulevé des questions intéressantes et ont participé à un dialogue constructif et fructueux.
Cette discussion a abouti à des conclusions clés sur le rôle de l’éducation grecque à l'étranger, sur la lutte contre aux inégalités dans l'éducation et sur l'approche européenne du multiculturalisme de l’éducation actuelle.

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko