Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
SAE - ΣΑΕ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
le 22/11/2006 18:10:42

ΘΕΜΑ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Α.Ε


ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Προς τα Μέλη Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού
20 Νοεμβρίου 2006
ΘΕΜΑ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι


Ο άνθρωπος, στην προσπάθειά του να γνωρίσει και να γίνει ένα με το σύνολο της πραγματικότητας και η εσωτερική του ανάγκη να ταυτιστεί με τον απέραντο κόσμο τέλεσε το πρώτο βήμα για την αντίληψη και την πραγμάτωση της ανθρώπινης δημιουργίας, που περιέχεται στον όρο πολιτισμός. Η σταδιακή δημιουργία του πολιτισμού, μέσω της γλώσσας (του λόγου) και της εργασίας - δυο γνωρίσματα που ξεχωρίζουν τον άνθρωπο απ' τα ζώα, κάλυψε την ανάγκη του ανθρώπου να ενωθεί με το σύμπαν.

Αυτό το κληροδότημα των τόσων χιλιάδων ετών, που ονομάζεται πολιτισμός και που είμαστε στην προνομιούχα θέση να το απολαμβάνουμε, πρέπει να το διατηρήσουμε. Οι Απόδημοι Έλληνες διαπρέπουν στον τομέα του Πολιτισμού στην αλλοδαπή. Ως Σ.Α.Ε. οφείλουμε να επωφεληθούμε και να τον συγκροτήσουμε και να τον οργανώσουμε σε Δίκτυο από την βάση του αφού η μέχρι σήμερα μορφή του δεν λειτούργησε αποδοτικά, ίσως και λόγω του μη θεσμοθετημένου του ρόλου.

Το Δίκτυο Πολιτισμού μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ειδικό Δίκτυο διότι το χαρακτηρίζει μία ιδιάζουσα δράση ενός έκαστου των μελών του που στις περισσότερες φορές είναι επαγγελματική ή καλλιτεχνική ιδιότητά του όπως μουσικοί, ηθοποιοί, χορευτές, τραγουδιστές, συγγραφείς, ζωγράφοι, φωτογράφοι, γλύπτες, λαϊκοί τεχνίτες, web designers .

Βασικός σκοπός του Δικτύου είναι να:
- προβάλλει τον Ελληνικό πολιτισμό σε όλες του τις διατάσεις - τονώσει την Ελληνική ταυτότητα της Ελληνικής καταγωγής ατόμων
- δώσει στοιχεία της νεοελληνικής ταυτότητας σε Έλληνες που ήταν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό
- αναδείξει τον Ελληνικό πολιτισμό ως λίκνο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού
- διαδώσει την Ελληνική γλώσσα μεταξύ των Ελλήνων του κόσμου και όχι μόνο


Για να πετύχουμε τον βασικό μας σκοπό αξιοποιούμε συνιστώσες του Ελληνικού πολιτισμού τις οποίες καταρτίσαμε στις παρακάτω κατηγόριες:

1. Μουσική
2. Θέατρο
3. Κινηματογράφος
4. Χορός
5. Τραγούδι
6. Βιβλίο
7. Ζωγραφική
8. Φωτογραφία
9. Γλυπτική
10. Λαϊκή τέχνη
11. E – Culture

Βασικές αρχές:
Προσωπική Προσέγγιση – Δράση – Ενδιαφέροντα
Σκοπός των ανθρώπων που θα ασχοληθούν με το Δίκτυο Πολιτισμού είναι να προβάλλουν τις πιο πάνω κατηγορίες στο εξωτερικό αλλά και τις δημιουργίες Ελλήνων Απόδημων στις χώρες φιλοξενίας και στην Ελλάδα

Στόχοι: Για να πετύχουμε το πιο πάνω σκοπό εξειδικεύουμε κάθε είδος τέχνης σε διάφορες ενότητες. Για παράδειγμα για την μουσική έχουμε τις ενότητες Κλασσικής, Σύγχρονης, Παραδοσιακής.

Για κάθε κατηγορία πρέπει να:
1. καταγράψουμε α) μουσικούς, ηθοποιούς, χορευτές,
τραγουδιστές, συγγραφείς, ζωγράφους, φωτογράφους, γλύπτες, λαϊκούς τεχνίτες, web designers
β) τους τομείς εργασίας τους
γ) τους ερασιτέχνες
δ) τους τομείς ενασχόλησής τους ε) αρχείο υλικού
2. τους κατατάσσουμε σύμφωνα με την εξειδίκευση του κάθε είδους και επαγγελματικής απασχόλησης


ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Άμεση έγγραφη με βιογραφικό σημείωμα του καλλιτέχνη μέσω των ήδη υφισταμένων φορέων 2. Διοργάνωση σχετικών διαγωνισμών, φεστιβάλ, εκθέσεων τέχνης, θεατρικών και μουσικών παραστάσεων.
3. Αγορά έργων των καλλιτεχνών ή/ και προώθησή τους.
4. Έκδοση έργων των καλλιτεχνών
5. Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Απόδημων Ελλήνων καλλιτεχνών
6. Ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ των Απόδημων Ελλήνων και πολιτών της χώρας διαβίωσης.
7. Ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών μεταξύ των αντίστοιχων καλλιτεχνών της Ελλάδας, των Απόδημων Ελλήνων και πολιτών της χώρας διαβίωσης.
8. Συμμετοχή στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα


ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
- Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ελληνικές Κοινότητες του εξωτερικού
- Πολιτιστικοί Φορείς του εξωτερικού
- Σχολεία/ Πανεπιστήμια
- Θέατρα, Concert Halls
- Ενώσεις Ποιητών, Συγγραφέων, Δημοσιογράφων
- Εκδόσεις Εφημερίδων, Περιοδικών, Βιβλίων
- Πινακοθήκες/ Galleries
- Σύλλογοι Καλλιτεχνών
- Λαογραφικά μουσεία
- Μουσεία Λαϊκής Τέχνης
- Σχολές Web Art


ΦΟΡΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
- Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
- Υπουργείο Πολιτισμού
- Υπουργείο Τουρισμού
- Τοπική Αυτοδιοίκηση
- Χορηγίες από ιδιωτικούς φορείς
- Επιμελητήρια
- Εκδοτικοί ΟίκοιΘεσμοθέτηση των Δικτύων

Ο Νομοθέτης, με το Άρθρο 108 §2, δίνει εντολή στο θεσμό να διευρύνει την εκπροσώπησή του έτσι που κάθε δύναμη του ελληνισμού οπουδήποτε και αν βρίσκεται να μπορεί αν εκφράζεται. Ο Νέος Νόμος, στο Άρθρο 4 §9 αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα Δίκτυα συγκροτούνται περιφερειακά:
‘‘Στις Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. λειτουργούν Δίκτυα του Ελληνισμού. Τα της οργάνωσης και λειτουργίας των Δι¬κτύων καθορίζονται με απόφαση της Περιφερειακής Συ¬νέλευσης και συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της’’.


Άγγελος Ασλανίδης
Υποψήφιος Πρόεδρος
του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko