Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : RESUMES - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
le 13/8/2018 16:31:44

Résumés des activités des associations grecques et philhellènes par départements.
Περιλήψεις των δραστηριοτήτων των ελληνικών και φιλελληνικών συλλόγων της Γαλλίας.


RESUMES - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - Résumés récents en page centrale ; cliquez

Résumés des activités des associations grecques et philhellènes par départements.
Περιλήψεις των δραστηριοτήτων των ελληνικών και φιλελληνικών συλλόγων της Γαλλίας.


(06)ALPES-MARITIMES (13)BOUCHES-DU- RHONE (29) FINISTERE (30)GARD (31)HAUTE-GARONNE
(33) GIRONDE (37) INDRE-ET-LOIRE (34)HERAULT (59) NORD (69) RHONE (75) PARIS (Seine)
(80) SOMME (83)VAR (84) VAUCLUSE (92) HAUTS DE SEINE

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko