Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
PRESENTATION LIVRE : CHARALAMBOS PETINOS
le 27/11/2018 11:00:18

Nouveau livre de Charalambos Petinos "Le patrimoine culturel en temps de guerre"Nouveau livre de Charalambos Petinos
« Le patrimoine culturel en temps de guerre »

Un des aspects qui caractérisent la guerre est le pillage et la destruction de la culture de l’ennemi. Les récents événements produits en Afghanistan, avec la destruction des Boudas géants, en Syrie avec, entre autres la destruction partielle de Palmyre, en Irak avec le pillage et la destruction des trésors des musées ou encore au Mali avant l’intervention française sont là pour le prouver.
Dans ce livre, Charalambos Petinos présente la cadre juridique international et se focalise, ensuite, sur le cas concret de Chypre depuis l’invasion turque de 1974. D’aucuns ont qualifié le sort réservé à tout ce qui rappelle la grécité et l’orthodoxie des territoires chypriotes occupés par la Turquie de génocide culturel allant même jusqu’à l’utilisation du terme nettoyage culturel du passé.Νέο βιβλίο του Χαράλαμπου Πετεινού
« Η πολιτιστική κληρονομιά σε περίοδο πολέμου »


Ένα από τα χαρακτηριστικά του πολέμου είναι η λεηλασία και η καταστροφή της κουλτούρας του εχθρού. Οι πρόσφατες καταστροφές στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στο Ιράκ ή στο Μάλι, αποτελούν αποδείξεις αυτής της πρακτικής.
Σε αυτό το βιβλίο, ο Χαράλαμπος Πετεινός παρουσιάζει το διεθνές νομικό πλαίσιο και στη συνέχεια επικεντρώνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση της Κύπρου, όπως έχει διαμορφωθεί από την τουρκική εισβολή του 1974. Η καταστροφή των μνημείων που θυμίζουν το χαρακτήρα των υπό τουρκική κατοχή κυπριακών εδαφών ισοδυναμεί με « πολιτιστική γενοκτονία ». Μπορεί ακόμη να χαρακτηρισθεί ως « πολιτιστικό ξεκαθάρισμα του παρελθόντος ».


Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση
https://www.amazon.fr/patrimoine-culturel-temps-guerre-Lexemple/dp/1790154626/ref=sr_1_17?s=books&ie=UTF8&qid=1542965484&sr=1-17[/font][/color][/size][/b][/i]

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko