Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : TURQUIE ERDOGAN
le 4/12/2018 9:48:48

Turquie : Erdogan affirme que les femmes ne peuvent naturellement pas être l'égal des hommes
Τουρκία: Ο Ερντογάν βεβαιώνει ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι ίσες με τους άνδρες


Turquie : Erdogan affirme que les femmes ne peuvent naturellement pas être l'égal des hommes
Je parcourais pendant le week-end les actualités et je suis tombé, une fois de plus, sur des déclarations, sur l’égalité des sexes, du président turc Recep Tayyip Erdogan.
En effet, selon une dépêche de l’AFP (datée du 24 novembre) reprise par plusieurs médias français et étrangers, le président turc a assuré qu'hommes et femmes ne pouvaient pas être traités de la même façon « parce que c'est contre la nature humaine ».
Le président turc donnait ce jour un discours, en marge d'un sommet sur la justice et les femmes, à Istanbul. Devant un parterre très largement féminin, il a expliqué sa position, estimant que les femmes ne pouvaient pas être naturellement égales aux hommes. Il disait précisément : « Notre religion [l'islam] a défini une place pour les femmes : la maternité. »
Erdogan expliquait encore : « Leur caractère, leurs habitudes et leur physique sont différents (...). Vous ne pouvez pas mettre sur un même pied une femme qui allaite son enfant et un homme. (...) Vous ne pouvez pas demander à une femme de faire tous les types de travaux qu'un homme fait, comme c'était le cas dans les régimes communistes (...) ; c'est contraire à leur nature délicate. »
Avant de conclure en lançant des critiques contre les mouvements féministes :« Vous ne pouvez pas expliquer ça [cette « place définie »] aux féministes parce qu'elles n'acceptent pas l'idée-même de la maternité. »
Ce n’est évidemment pas la première fois que le président turc tient de tels propos. En 2012, il avait pris position contre l'avortement. Par ailleurs, il exhorte régulièrement les femmes à faire trois enfants, afin de relancer la natalité turque.
Pas de commentaire !

Charalambos Petinos
Écrivain
Source : Agoravox.fr


Τουρκία: Ο Ερντογάν βεβαιώνει ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να είναι ίσες με τους άνδρες

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου διάβαζα ειδήσεις σε διάφορα Μέσα ενημέρωσης και για άλλη μια φορά συνάντησα δηλώσεις σχετικά με την ισότητα των φύλων από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πράγματι, σύμφωνα με μια είδηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων AFP (με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου) που δημοσίευσαν πολλά γαλλικά και ξένα μέσα ενημέρωσης, ο Τούρκος Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο " γιατί αυτό αντιβαίνει στην ανθρώπινη φύση ", όπως είπε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε εκείνη την ημέρα στην Κωνσταντινούπολη, στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής με θέμα τη δικαιοσύνη και τις γυναίκες. Μπροστά σε ένα γυναικείο ακροατήριο, εξήγησε τη θέση του, εκτιμώντας ότι οι γυναίκες δεν θα μπορούσαν φυσικά να είναι ίσες με τους άνδρες. Είπε ακριβώς : "Η θρησκεία μας [το Ισλάμ] έχει ορίσει μια θέση για τις γυναίκες: τη μητρότητα. "

Ο Ερντογάν εξήγησε περεταίρω: "Ο χαρακτήρας τους, οι συνήθειες τους και η φύση τους είναι διαφορετικοί (...). Δεν μπορείτε να βάλετε στην ίδια θέση μια γυναίκα που θηλάζει το παιδί της και έναν άνδρα. (...) Δεν μπορείτε να ζητήσετε από μια γυναίκα να κάνει όλα τα είδη εργασίας που κάνει κάποιος άνδρας, όπως συνέβαινε στα κομμουνιστικά καθεστώτα (...). είναι αντίθετο στη λεπτή φύση τους. "

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τούρκος Πρόεδρος έχει κάνει τέτοια σχόλια. Το 2012, έλαβε θέση εναντίον των αμβλώσεων. Επιπλέον, παροτρύνει τακτικά τις γυναίκες να κάνουν τρία παιδιά, για να ενισχύσουν την τουρκική γεννητικότητα.
Ουδέν σχόλιο !


Χαράλαμπος Πετεινός
Συγγραφέας

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko