Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : MARSEILLE : PAVLOS MELAS
le 13/1/2019 15:19:08

MARSEILLE : Jour historique pour les Grecs de Marseille :
certificat de baptême du Héros Pavlos Melas dévoilé et plaque commémorative inaugurée.


ΜΑΣΣΑΛΙΑ : Ιστορική μέρα για τους Έλληνες της Μασσαλίας :
Αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας του Ηρωα Παύλου Μελά και αποκάλυψης του πιστοποιητικού βάπτισης του.


Ιστορική μέρα για τους Έλληνες της Μασσαλίας :
αποκαλυπτήρια του πιστοποιητικού βαπτίσεως του Ηρωα Παύλου Μελά


Στις 13 Ιανουαρίου 2019 οι Έλληνες της Μασσαλίας με μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια, εγκαινίασαν την αναμνηστική πλάκα του Παύλου Μελά, Ηρωα του Μακεδονικού Αγώνα και αποκάλυψαν το πιστοποιητικό βάπτισης το οποίο φυλάσσεται στα αρχεία της Εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου. Τα εγκαίνια έλαβαν χώρα στην εκκλησία, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Γαλλίας Εμμανουήλ.
Πριν από τα εγκαίνια, ο Αρχιεπίσκοπος Εμμανουήλ, αναφέρθηκε στα σημαντικότερα σημεία του βίου του Παύλου Μελά, ο οποίος γεννήθηκε και βαπτίστηκε στη Μασσαλία.
Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στην τελετή των εγκαινίων, μεταξύ των οποίων ο Προξενικός Λιμενάρχης, οι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού, οι πρόεδροι των ελληνικών και φιλελληνικών συλλόγων, οι ορθόδοξοι ιερείς της περιοχής και πολλοί άλλοι.
Τέλος, ο ιερέας της ελληνικής εκκλησίας στη Μασσαλία, Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Πλουμής, ευχαρίστησε όλους εκείνους που συνέβαλαν στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση της ανάρτησης στην εκκλησία αυτής της αναμνηστικής πλάκας.Jour historique pour les Grecs de Marseille : certificat de baptême du Héros Pavlos Melas dévoilé.

Le 13 janvier 2019, les Grecs de Marseille, avec émotion et fierté, ont inauguré une plaque commémorative de Pavlos Melas, héros de la lutte macédonienne et dévoilé son certificat de baptême, certificat des archives de l'église de la Dormition de la Mère de Dieu.
L'inauguration a eu lieu à l'église en présence du Métropolite de France, Monseigneur Emmanuel.
Avant l'inauguration, Monseigneur Emmanuel a retracé la vie de Pavlos Melas, né et baptisé à Marseille.
De nombreuses personnes ont assisté à la cérémonie d'inauguration, parmi lesquelles le Consul maritime, les officiers de l'armée grecque, les présidents des associations grecques et philhellènes, les prêtres orthodoxes de la région et bien d'autres.
Enfin, le recteur de l'église grecque de Marseille, l'Archimandrite Dimitrios Ploumis, a remercié les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette plaque.ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Γεννήθηκε και βαφτίστηκε στη Μασσαλία
Ο Ηρωας του Μακεδονικού αγώνα
1870-1904PAVLOS MELAS
Né et baptisé à Marseille
Héros de la lutte Macédonienne
1870-1904

O τάφος της οικογένειας Μελά στο κοιμητήριο St. Pierre της Μασσαλίας.


Ce tombeau, appartenant à la famille Melas, se trouve au cimetière Saint Pierre, à Marseille, dans le carré grec dédié à la mémoire des familles grecques.
Πιστοποιητικό βαπτίσεως του Παύλου Μελά,
Αρχείο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Μασσαλίας.


Παύλος υιός Μιχαήλ καί Ελένης Μελά εγεννήθη τήν 30/12 Απριλίου 1870 ήμερα Τετάρτη καί εβαπτίσθη 29/11 Ιουλίου Τρίτην, ανάδοχος η μήτηρ τού κ. Ελένη Μελά.
θ. Παντελίδης


Certificat de baptême de Pavlos Melas,
Archives de l’Eglise Orthodoxe Grecque de Marseille.


Pavlos, fils de Michaïl et Eleni Mela, né le 30/ 12 avril 1870, un mercredi et baptisé le 29/11 juillet, un mardi par sa mère, Mme Ηélene Mela.Στήν αναμνηστική πλάκα βλέπουμε τον τάφο, το πιστοποιητικό βαπτίσεως, του Παύλου Μελά και τα σημαντικότερα σημεία του βίου του Εθνικού μας Ηρωα
Οι πρόγονοι του Παύλου Μελά, κυνηγημένοι από τους Τούρκους, βρήκαν καταφύγιο στη Μασσαλία. Στην πόλη αυτή γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου του 1870 και πέρασε τα πρώτα του χρόνια. Βαπτίστηκε σ’αυτήν την εκκλησία. Ο πατέρας του Παύλου ασχολήθηκε στη Μασσαλία με το εμπόριο και απέκτησε μεγάλη περιουσία. Ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση, διέθεσε την περιουσία του στην υπηρεσία της “Μεγάλης Ιδέας” κι έγινε ο πιο σημαντικός υποστηρικτής όλων των επαναστατικών κινημάτων που είχαν ώς στόχο τους την προσάρτηση των ελληνικών πληθυσμών της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης στην Ελλάδα. Στις 27 Αυγούστου του 1904, η Μακεδονική Επιτροπή της Αθήνας, τον επέλεξε επισήμως ως Αρχηγό των Ανεξάρτητων Σωμάτων της Περιφέρειας Μακεδονίας (Μοναστήρι και Καστοριά). Έτσι σχημάτισε ένα σώμα ανταρτών Μακεδόνων, Μανιατών και Κρητικών, οι οποίοι φορούσαν τον περίφημο παραδοσιακό ντουλαμά και την φουστανέλα. Πήρε το ψευδώνυμο "Καπετάν Μίκης Ζέζας".
Έχασε τη ζωή του πολεμώντας στις 26 Οκτωβρίου 1904 (13 Οκτωβρίου με το Ιουλιανό ημερολόγιο), σε ηλικία 34 ετών. Ο ηρωικός του θάνατος συνέβαλε στο να αποκτήσει τον τίτλο του θρυλικού ήρωα. Ο θάνατός του είχε ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Οι καμπάνες χτύπησαν προς τιμήν του σε ολόκληρη τη χώρα. Από τότε θεωρείται Εθνικός Ήρωας.


Sur la plaque commémorative, figurent le tombeau, le certificat de baptême, Pavlos Melas et un résumé de la vie du Ηéros
Les ancêtres de Pavlos Melas, chassés par les Turcs, trouvèrent refuge à Marseille. C'est dans cette même ville qu'il naquit le 30 mars 1870 et il y passa ses premières années. Il fut baptisé dans cette église. L'enfant reçut le prénom de Pavlos (Paul). A Marseille, le père de Pavlos travailla dans le commerce et fit fortune. Conformément à la tradition familiale, son père mit sa fortune au service de cette cause Nationale et devint le soutien le plus important de tous les mouvements insurrectionnels qui visaient au rattachement des populations grecques d'Épire, de Thessalie, de Macédoine et de Crète à la Mère Patrie...
Le 27 août 1904, le Comité Macédonien d'Athènes le choisit officiellement comme Commandant en chef des troupes irrégulières de la région de Macédoine (Monastiri et Kastoria). Il forma alors un corps de maquisards composé de Macédoniens, de Maniates et de Crétois, vêtus du fameux dolman traditionnel et de la fustanelle. Il prit le pseudonyme de "Capitaine Mikis Zézas".
Il est décédé en combattant à l'âge de 34 ans, le 26 octobre 1904 (13 octobre du calendrier julien); il a contribué à forger son image de héros de légende. Son décès eut une importance considérable en Grèce. Les cloches sonnèrent en son honneur à travers tout le pays. Il est depuis considéré comme un Héros National.


Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko