Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
PRESENTATION LIVRE : CHARALAMBOS PETINOS
le 19/12/2019 17:09:45

Roman de Charalambos Petinos "Dans les pas d’Aphrodite"
Μυθιστόρημα του Χαράλαμπου Πετεινού "Στα χνάρια της Αφροδίτης"


Roman de Charalambos Petinos
Dans les pas d’Aphrodite
Editions : Le Lys Bleu, 10 euros
Informations et commandes par mail : editionsvariations@gmail.com

L’itinéraire amoureux d’un jeune crétois et d’une jeune française, entre, Cythère, Chypre, la Crète, Venise et l’Alsace. Manolis et Amanda se sont rencontrés en vacances. Jusqu’à là, rien que du banal ; un amour de vacances. Cependant, leur itinéraire poétique sur les chemins empruntés par Aphrodite, la déesse de l’amour et de la beauté, les conduira sur les sentiers de la sensualité et de l’amour.
Manolis : « Je vis la poussière dorée par ce rayon de soleil qui caressait le dos d’Amanda… Toutes ces petites choses minuscules, éphémères et fragiles qui ne sont jamais prises en compte, que l’on ne regarde même pas… Le vol d’une hirondelle, le bruissement des feuilles de l’eucalyptus géant enraciné depuis des décennies au bord de la route, le bourdonnement d’une abeille... Toutes ces petites choses insignifiantes prennent une autre dimension quand on les place dans un contexte particulier. Elles deviennent mémoire et rappel. Ainsi, ces grains de poussière qui virevoltent à la lumière du soleil, invisibles autrement, dessinent encore plus clairement les contours du corps d’Amanda ; ils seront là dans trente, quarante, cinquante années pour me rappeler ce moment privilégié, cet instant d’éternité. »

Μυθιστόρημα του Χαράλαμπου Πετεινού
Στα χνάρια της Αφροδίτης
Εκδώσεις : Le Lys Bleu, 10 ευρώ
Informations et commandes par mail : editionsvariations@gmail.com

Το οδοιπορικό ενός νεαρού Κρητικού και μιας νεαρής Γαλλίδας, ανάμεσα στα Κύθηρα, την Κύπρο, την Κρήτη, τη Βενετία και την Αλσατία. Ο Μανόλης και η Αμάντα συναντήθηκαν στις διακοπές. Μια συνάντηση κατά τη διάρκεια των διακοπών, χωρίς κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ωστόσο, η ποιητική τους πορεία στα μονοπάτια της Αφροδίτης, της θεάς του έρωτα και της ομορφιάς, θα τους οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια…
Μανόλης: « Είδα τη χρυσή σκόνη μέσα από την ηλιαχτίδα που χάιδεψε την πλάτη της Αμάντα ... Όλα αυτά τα μικρά πράγματα, τα μικροσκοπικά, τα εφήμερα και εύθραυστα που ποτέ δεν λαμβάνονται υπόψη και τα οποία κανένας δεν κοιτάζει καν ... Το πέταγμα ενός χελιδονιού, το θρόισμα των φύλλων του γιγαντιαίου ευκαλύπτου που ρίζωσε, εδώ και δεκαετίες στην άκρη του δρόμου, το μουρμουρητό μιας μέλισσας ... Όλα αυτά τα ασήμαντα και μικρά πράγματα παίρνουν μια άλλη διάσταση όταν τοποθετούνται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Γίνονται μνήμη και θύμηση. Έτσι και αυτοί οι κόκκοι σκόνης που περιστρέφονται στο φως της ηλιαχτίδας, που διαφορετικά είναι αόρατοι, περιγράφουν τώρα το περίγραμμα του σώματος της Αμάντα. Θα είναι εκεί για τριάντα, σαράντα, πενήντα χρόνια για να μου θυμίζουν αυτή την προνομιακή στιγμή, αυτή τη στιγμή της αιωνιότητας. »

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko