Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
PRESENTATION LIVRE : CHARALAMPOS PETINOS
le 16/1/2021 17:43:17

Livre de Charalambos Petinos "Orwell, l’homme du XXIe siècle"
Βιβλίου του Χαράλαμπου Πετεινού "Όργουελ, ο άνθρωπος του 21ου αιώνα"


Les Editions Variations annoncent la publication du nouveau livre de Charalambos Petinos :
Orwell, l’homme du XXIe siècle

Il s’agit d’une série de chroniques récentes publiées sur différents sites d’information dont AGORAVOX et Les moutons enragés, sur différents sujets sociétaux d’actualité. L’objectif, en les réunissant dans ce livre est de les partager et de provoquer la réflexion et la discussion, car il s’agit de sujets intemporels : la vie en société, le partage des richesses, l’exploitation de l’homme par l’homme, la religion, l’économie, la politique, le formatage de l’individu et de la société, etc. Orwell est un des penseurs qui ont le mieux saisi ces processus. Il a critiqué la pensée unique et les totalitarismes et mis à l’index le contrôle des hommes et des sociétés. Dès lors, la prise de conscience est nécessaire pour arriver à la révolte…

Disponible sur AMAZON : https://www.amazon.fr/Orwell-lhomme-XXIe-si%C3%A8cle-r%C3%A9volte/dp/B08R6PFMQQ/ref=sr_1_9?dchild=1&qid=1610471455&refinements=p_27%3APetinos+Charalambos&s=books&sr=1-9

Οι εκδόσεις Editions Variations ανακοινώνουν την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Χαράλαμπου Πετεινού
Όργουελ, ο άνθρωπος του 21ου αιώνα

Πρόκειται για σειρά πρόσφατων δοκιμίων που δημοσιεύθηκαν σε διάφορους ιστότοπους πληροφόρησης, εκ των οποίων AGORAVOX και Les moutons enragés. Η θεματολογία περιστρέφεται γύρω από διάφορα τρέχοντα κοινωνικά θέματα. Ο στόχος, συγκεντρώνοντάς τα σε αυτό το βιβλίο, είναι να προκαληθεί προβληματισμός και συζήτηση, πάνω σε διαχρονικά θέματα όπως : η ζωή στην κοινωνία, η κατανομή του πλούτου, η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, η θρησκεία, η οικονομία, η πολιτική, ο έλεγχος του ατόμου και της κοινωνίας κ.λπ. Ο Όργουελ είναι ένας από τους στοχαστές που κατανόησε πολύ καλά αυτές τις διαδικασίες. Επικρίνει τον ολοκληρωτισμό και τον έλεγχο των ατόμων και των κοινωνιών. Ως εκ τούτου, η κατανόηση αυτών των θεμάτων είναι απαραίτητη για να ακολουθήσει η εξέγερση ...

Διατίθεται : AMAZON : https://www.amazon.fr/Orwell-lhomme-XXIe-si%C3%A8cle-r%C3%A9volte/dp/B08R6PFMQQ/ref=sr_1_9?dchild=1&qid=1610471455&refinements=p_27%3APetinos+Charalambos&s=books&sr=1-9

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko