Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
PRESENTATION LIVRE : GEORGES STASSINAKIS
le 17/1/2022 16:34:07

Parution du livre "Kazantzaki-Zorba, une véritable amitié."

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
SOCIETE INTERNATIONALE DES AMIS DE NIKOS KAZANTZAKIΙδρύθηκε στη Γενεύη στις 14 Δεκεμβρίου 1988
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση :Case postale 2714
CH-1211 Genève 2 Dépôt/Switzerland
Fax: 0041 22 782 43 18
E-mail: georges.stassinakis@tiscali.ch
Site : www.amis-kazantzaki.gr


J’ai le plaisir der vous annoncer la parution (le 5 janvier 2022) aux éditions L’Harmattan de mon livre « Kazantzaki-Zorba, une véritable amitié."
Georges Stassinakis

POUR COMMANDER, CLIQUEZ ICI

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko