Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) :  Langue Grecque - Ελληνική Γλώσσα
le 8/2/2022 9:38:24

9 février : Journée mondiale de la Langue Grecque
9η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.


9 février : Journée mondiale de la Langue Grecque dédiée au poète National grec, Dionysios Solomos (1798-1857)

Le 9 février, date anniversaire de la mort du poète Dionysios Solomos, est la Journée mondiale de la langue grecque (hellénophonie) depuis avril 2017.
Le but de cette initiative est de souligner le rôle fondamental joué par la langue grecque dans la culture mondiale à travers les siècles et d’encourager les Grecs de la diaspora et tous ceux qui souhaitent se familiariser avec la culture grecque, à la cerner de façon systématique.
« L’objectif de cette Journée mondiale est de mettre en évidence le rôle fondamental que la langue grecque a joué au cours des siècles, contribuant de manière substantielle à la consolidation de la culture européenne et mondiale. La langue grecque depuis l’Antiquité a eu la chance de devenir un véhicule pour la formation et la transmission d’importantes théories scientifiques, pensées philosophiques et textes littéraires. Les textes les plus importants du christianisme ont été écrits en grec pour être diffusés plus tard dans le monde entier. Au fil des siècles, sa contribution a été décisive en tant que moyen de thésaurisation et de diffusion de la culture grecque et elle survit à ce jour, dans sa dernière version, comme l’une des langues vivantes les plus anciennes au monde », indique une circulaire du ministère de l’Éducation.
Selon la décision ministérielle, le ministère des Affaires étrangères assurera la reconnaissance de la Journée mondiale de la langue grecque par des organisations internationales, telles que l’ONU et l’UNESCO.
La Journée mondiale de la langue grecque comprend des événements dans tous les établissements d’enseignement de Grèce, mais également dans les établissements d’enseignement à l’étranger, qui organisent des cours pour apprendre la langue grecque ou des études grecques.
La langue grecque, au fil des siècles, est devenue l’une des langues vivantes les plus anciennes du monde. Sa valeur se reflète dans son historicité et sa diachronicité. C’est une langue qui est parlée depuis 40 siècles sans discontinuité.


Η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.
Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας εορτάζεται ετησίως στις 9 Φεβρουαρίου , ημέρα θανάτου του Διονυσίου Σολωμού, του εθνικού ποιητή της Ελλάδας. Η παγκόσμια ημέρα θεσμοθετήθηκε το 2017, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας της Ελλάδας.
"Με την θέσπιση αυτής της παγκόσμιας ημέρας επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους ρόλου που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωση τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου πολιτισμού. Η ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα ευτύχησε να καταστεί φορέας μορφοποίησης και μεταβίβασης σημαντικών επιστημονικών θεωριών, φιλοσοφικών θεωρήσεων και λογοτεχνικών κειμένων.
Στην ελληνική γράφτηκαν λίγο αργότερα τα πιο σημαντικά κείμενα του Χριστιανισμού για να διαδοθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο διάβα των αιώνων υπήρξε καθοριστική η συμβολή της ως μέσου αποθησαύρισης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και επιβιώνει ως τις μέρες μας, στη νεότερη εκδοχή της, ως μια από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες παγκοσμίως" αναφέρεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
Για τον εορτασμό της ημέρας, λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και πανεπιστημιακά τμήματα ελληνικής γλώσσας σε όλο το κόσμο.

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko