Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : IOANNIS VOULDOUKIS
le 7/7/2022 17:33:23

Election de M. Ioannis Vouldoukis au Réseau Européen des Elus d'Origine Grecque
Εκλογή του κυρίου Ιωάννη Βουλδούκη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής


Le 29 Juin 2022, M. Ioannis VOULDOUKIS, Universitaire - Chercheur Immunologiste en Pathologies Infectieuses, Elu depuis 2001 à la Ville d'Antony et à la Communauté d'Agglomération des Hauts de Bièvre ( Hauts de Seine 92 ),
Maire Adjoint aujourd'hui Délégué à la Santé, Sciences et Hygiène, Président de l'Association des Franco-Hellènes d'Antony et des Environs, à l'initiative du Jumelage en 2001 entre la Ville d'ANTONY et sa ville d'origine en Grèce ELEFTHEROUPOLIS ( Municipalité de PAGGAION ), il a été élu lors des élections du 24-28 juin ( système national pour vote électronique (Zeys ), au Bureau du Réseau Européen des Elus d'Origine Grecque ( Suntonistiki Epitropi tou Diktuou Ellinon Aireton Autodioikisis Europis ( INIOXOS)).
Parmi ses objectifs, il compte contribuer avec beaucoup d' énergie et de sens politique au travers de ce Réseau et de ses Commissions d'action, concernant les dossiers liés spécifiquement à la (Grèce et l'Hellénisme) en Europe et dans le Monde, en proposant et en appliquant son expérience française en matière des Collectivités Territoriales !
Στις 29 Ιουνίου 2022, ο κος Ιωάννης ΒΟΥΛΔΟΥΚΗΣ, Εκπαιδευτικός – Ερευνητής στο INSERM UMR S-945) / UPMC – Ιατρική Σχολή Pierre et Marie Curie (Λοιμώξεις και Ανοσία), Εκλέγεται από το 2001 στην πόλη Antony και στην Κοινωνική Περιφέρεια hauts de Bièvre (Hauts de Seine 92), Αντιδήμαρχος σήμερα και Αντιπρόσωπος για την Υγεία, την Επιστήμη και την Υγιεινή, Κατέχει τη θέση του Προέδρου στο σύλλογο Ελληνο-Γάλλων του Antony και περιχώρων. O κος Ιωάννης Βουλδούκης κατάγεται από την πόλη της ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ του νομού ΚΑΒΑΛΑΣ, η οποία έχει αδελφοποιηθεί με τον δήμο του Antony από το 2000.
Ο κος Ιωάννης ΒΟΥΛΔΟΥΚΗΣ εξελέγη στις εκλογές της 24ης-28ης Ιουνίου (εθνικό σύστημα για ηλεκτρονική ψηφοφορία (ΖΕΥΣ), στο Προεδρείο του Ευρωπαïκού Δικτύου Αιρετών ελληνικής καταγωγής (INIOXOS).
Μεταξύ των στόχων του, προτίθεται να συμβάλει με μεγάλη ενεργητικότητα μέσω αυτού του Δικτύου και των Επιτροπών Δράσης της, που αφορούν υποθέσεις που σχετίζονται ειδικά με την «Ελλάδα και τον Ελληνισμό» στην Ευρώπη και στον κόσμο, προτείνοντας και εφαρμόζοντας τη γαλλική του εμπειρία στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko