Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
PRESENTATION LIVRE : CHARALAMBOS PETINOS
le 12/1/2023 9:51:22

Livre de Charalambos Petinos "De l'Empire ottoman à la Turquie kémaliste"

Les Éditions Variations annoncent la parution du nouveau livre de Charalambos Petinos

Ο εκδοτικός οίκος Éditions Variations ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου βιβλίου του Χαράλαμπου Πετεινού

La Turquie est située au carrefour de l’Europe et de l’Asie, dans un espace géostratégique exceptionnel. Cette situation confère au pays un caractère particulier, accentué par le passage, dans la violence, de l’Empire ottoman multiethnique et pluriculturel à la République kémaliste, pratiquement homogène.

L’auteur décrypte cette période troublée de la naissance de l’État turc moderne, naissance marquée par trois événements majeurs : la Première Guerre mondiale, les génocides à l’intérieur de l’Empire ottoman et la prise du pouvoir par les bolchéviques en Russie. Il analyse également les liens entre le nationalisme et la mafia turque, qui perdurent jusqu’à nos jours.

Charalambos Petinos est historien, spécialiste de Byzance et de géopolitique de la Méditerranée. Il est l’auteur de nombreux essais, études et articles sur ces thèmes.

Η Τουρκία βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ευρώπης και Ασίας, σε έναν εξαιρετικό γεωστρατηγικό χώρο. Αυτή η θέση προσδίδει στη χώρα έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, ο οποίος γίνεται ακόμη πιό έντονος από τη μετάβαση, μέσα σε συνθήκες βίας, από την πολυεθνική και πολυπολιτισμική Οθωμανική Αυτοκρατορία στην πρακτικά ομοιογενή Κεμαλική Δημοκρατία.

Ο συγγραφέας αποκρυπτογραφεί αυτή την ταραγμένη περίοδο της γέννησης του σύγχρονου τουρκικού κράτους, μια γέννηση που σημαδεύτηκε από τρία μεγάλα γεγονότα: τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις γενοκτονίες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την κατάληψη της εξουσίας από τους Μπολσεβίκους στη Ρωσία. Αναλύει επίσης τους δεσμούς μεταξύ του εθνικισμού και της τουρκικής μαφίας, που εξακολουθούν να υφίστανται μέχρι σήμερα.

Ο Χαράλαμπος Πετεινός είναι ιστορικός με ειδίκευση στη γεωπολιτική της Μεσογείου και στο Βυζάντιο. Είναι συγγραφέας πολλών δοκιμίων, μελετών και άρθρων πάνω σε αυτά τα θέματα.

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko