Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : ΜΑΣΣΑΛΙΑ - MARSEILLE
le 1/2/2023 16:48:37

Plaque commémorative de la fondation de Marseille : demande de mise en valeur
Πλάκα της ίδρυσης της Μασσαλίας : αίτηση γιά να είναι πιο ορατή


Depuis fort longtemps, de très nombreuses personnes sont mécontentes car cette plaque est mal placée; il faudrait la mettre davantage en VALEUR tout en la maintenant au centre du Vieux Port.
Les associations grecques et philhellènes des Bouches-du-Rhône ont créé un collectif pour demander aux autorités la mise en valeur de cette plaque historique de la fondation de Marseille 600 ans av.J.-C.par les Grecs venus de Phocée.
Les associations des Bouches-du-Rhône représentent les Grecs et philhellènes de notre région. Nous pensons que tous ensemble nous pouvons réussir à convaincre les autorités de mettre cette plaque du patrimoine de Marseille plus en valeur.

Η αναμνηστική πλάκα που έχει τοποθετηθεί στο κρηπίδωμα του παλιού λιμανιού προς τιμήν των Φωκαέων, πρώτων αποίκων της Μασσαλίας, πρέπει να τοποθετηθεί διαφορετικά ώστε να είναι πιο ορατή

Οι Ελληνικοί και Φιλελληνικοί σύλλογοι Μασσαλίας και Περιχώρων οργανώθηκαν για να ζητήσουν από τις αρχές, η ιστορική πλάκα της ίδρυσης της Μασσαλίας 600 χρόνια π.Χ. από τους Έλληνες της Φώκαιας να τοποθετηθεί διαφορετικά ώστε να είναι πιο ορατή

Οι σύλλογοι Μασσαλίας και Περιχώρων εκπροσωπούν τους Έλληνες και τους Φιλέλληνες της περιοχής μας. Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε να πείσουμε τις αρχές να δώσουν μεγαλύτερη ΑΞΙΑ σε αυτή την πλάκα κληρονομιάς της Μασσαλίας.A gauche: avant les travaux sur le Vieux Port et, à droite, après les travaux : et, toujours, le même problème

Nous pensons qu'il serait souhaitable de solliciter les autorités afin qu'elles déplacent la plaque et la mettent dans un lieu accessible et plus préservé.

Associations grecques et philhellènes des Bouches-du-Rhône
Ελληνικοί και Φιλελληνικοί σύλλογοι Μασσαλίας και Περιχώρων

MARSEILLE
- FEDERATION DES COMMUNAUTES HELLENIQUES DE FRANCE (siège à Marseille)
- UNION HELLENIQUE DE MARSEILLE ET DE SA REGION
- COMMUNAUTE GRECQUE DE MARSEILLE
- COMMUNAUTE CHYPRIOTE DE FRANCE (Section Marseille)
- ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE GRECQUE de MARSEILLE
- EGLISE DORMITION DE LA MERE DE DIEU MARSEILLE
- EGLISE ANNONCIATION DE LA MERE DE DIEU MARSEILLE
- ASSOCIATION CULTURELLE LES AMIS DE SAINT IRENEE
- EGLISE SAINT IRENEE MARSEILLE
- ECOLE GRECQUE
- ΑSSOCIATION FRANCE GRECE MARSEILLE
- HIPHAISTIA, ASSOCIATION EUROPEENNE POUR L’EXPRESSION DE LA CULTURE GRECQUE
- ΑSSOCIATION INSTANT GREC
- ΑSSOCIATION LES NISSIOTES
- NAUSICAA, ASSOCIATION D’ETUDES DU GREC ANCIEN
- SECTION DE GREC MODERNE AU COLLEGE ET AU LYCEE THIERS DE MARSEILLE
- ASSOCIATION GLOSSOPHONES
- ASSOCIATION PYTHEAS ET ALEXANDRE
- LE LYCHNOS CONNAISSANCE HELLENIQUE
- JOM, JEUNESSE ORTHODOXE DU MIDI
- ACROPOLIS, LA REVUE HELLENIQUE (BOUCHES-DU-RHONE)
- SITE INTERNET, DIASPORA GRECQUE EN FRANCE www.diaspora-grecque.com[/color][/size][/i]
AIX-EN-PROVENCE
- ASSOCIATION PAROISSIALE DES SAINTS ARCHANGES AIX-EN-PROVENCE
- EGLISE SAINTS ARCHANGES AIX-EN-PROVENCE
- COMMUNAUTÉ HELLENIQUE D’AIX-EN-PROVENCE
- ECOLE GRECQUE
- SECTION DE GREC MODERNE A L'UNIVERSITE D'AIX-EN-PROVENCE

PORT-DE-BOUC
- COMMUNAUTE ORTHODOXE FRANCO-HELLENIQUE SAINTE CATHERINE PORT-DE-BOUC, MARTIGUES ET ENVIRONS
- ASSOCIATION D'AMITIE FRANCE-CHYPRE
- EGLISE ORTHODOXE GRECQUE DE SAINTE CATHERINE PORT-DE-BOUC

PORT- SAINT- LOUIS- DU- RHONE
- ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE GRECQUE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
- EGLISE SAINT DIMITRI PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
- COMMUNAUTE ORTHODOXE DE PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
- LES KALYMNIOTES DE PORT-SAINT-LOUIS DU RHÔNE

SALIN-DE-GIRAUD (ARLES)
- COMMUNAUTÉ ORTHODOXE FRANCO HELLENIQUE de SALIN-DE-GIRAUD ET DE SES ENVIRONS
- ASSOCIATION DIASPORA KALYMNOS DODEKANISSOS
- ASSOCIATION DE JUMELAGE ARLES-KALYMNOS
- EGLISE DORMITION DE LA MERE DE DIEU SALIN-DE-GIRAUD

PELISSANNE
- ASSOCIATION DE JUMELAGE DE PELISSANNE AVEC MILIES DE GRECE

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko