Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : Κωνσταντίνα Tσίπη - KONSTANTINA TSIPI
le 14/3/2023 10:39:01

BORDEAUX Création d'une Association grecque et chypriote

Permettez-nous de nous présenter. Nous sommes un groupe de grecs et de chypriotes résidant à Bordeaux et aux environs qui vient de créer une association grecque et chypriote ; "La solidarité grecque et chypriote". Notre association vise principalement à mettre en contact ses membres et constituer un lien essentiel avec la Grèce et Chypre, instaurer un esprit d’entraide et d’unité entre ses membres et cultiver l'amitié entre les français, les grecs et les chypriotes à travers des activités culturelles. La diffusion de la langue et de la culture grecque reste notre priorité. Le questionnaire ci-dessous, nous aidera à affiner les besoins et les axes à travailler. Merci de nous encourager en répondant à notre questionnaire.

https://forms.gle/tC46tcB2dbxLkR9q9


επιτρέψτε μας να συστηθούμε. Είμαστε μια ομάδα ελλήνων και κυπρίων που μένει στο Μπορντώ και στα περίχωρα και δημιουργήσαμε ένα ελληνοκυπριακό σύλλογο με την επωνυμία "Ελληνοκυπριακή αλληλεγγύη". O σύλλογός μας στοχεύει κυρίως στο να φέρνει σε επαφή τα μέλη του και να αποτελέσει ένα ουσιαστικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Κύπρο, να καθιερώνει ένα πνεύμα αλληλοβοήθειας και ενότητας μεταξύ των μελών του και να καλλιεργεί τη φιλία μεταξύ των γάλλων των ελλήνων και των κυπρίων μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού είναι προτεραιότητά μας. Το παρακάτω ερωτηματολόγιο θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις ανάγκες και τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Ελπίζουμε να ενθαρρύνετε την προσπάθειά μας απαντώντας στο ερωτηματολόγιο μας.

https://forms.gle/PY2ppsj1frixu1Va7

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko