Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
SAE - ΣΑΕ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
le 9/5/2007 17:22:58

Κατατέθηκαν οι θέσεις του ΣΑΕ για την ψήφο του Απόδημου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)
Γραφείο Προέδρου
President’s Office63, Alexander the Great Str., Chatby 21131, Alexandria, Egypt
Tel: +20 3 4864969 - Fax:+20 3 4863843
http://www.sae.gr * e-mail : president@saeworld.net , communicate@saeworld.net


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από το Γραφείο Τύπου του Προέδρου. Αλεξάνδρεια, 9 Μαΐου 2007


Κατατέθηκαν οι θέσεις του ΣΑΕ για την ψήφο του Απόδημου

Καταθέτει και διεκδικεί το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού με την επιστολή-υπόμνημα του Προεδρείου προς τους αρμόδιους υπουργούς της Κυβέρνησης και τους αρχηγούς των κομμάτων. Η επιστολή περιλαμβάνει τις θέσεις του Ελληνισμού της Διασποράς για το νόμο που αφορά στην «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο εξωτερικό».

Ο Απανταχού Ελληνισμός υπογραμμίζει την βούληση του να ψηφίζει στην Βουλή των Ελλήνων προσωπικότητες οι οποίες θα προέρχονται από τους κόλπους του, θα εκφράζουν και θα μεταφέρουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ανάγκες, ακούσματα και γνώσεις από τον τόπο διαμονής τους, προς όφελος της Ομογένειας, της Ελλάδας και του Ελληνισμού γενικότερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ασκώντας τον συμβουλευτικό, γνωμοδοτικό και διεκδικητικό του ρόλο, το ΣΑΕ καλεί την Κυβέρνηση την Αξιωματική Αντιπολίτευση και το σύνολο των πολιτικών κομμάτων της Ελλάδας να δεσμευτούν, ώστε να υλοποιηθεί η ρητή εντολή για τη δημιουργία νέων εκλογικών περιφερειών Ελλήνων του εξωτερικού.

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης και το Προεδρείο του ΣΑΕ αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Ο Απανταχού Ελληνισμός καλωσορίζει την πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης για την υλοποίηση της εξαγγελίας περί ψήφου του Αποδήμου. Θεωρούμε ότι η θέσπιση του δικαιώματος ψήφου για τους Απόδημους Έλληνες θα ενδυναμώσει τον οργανωμένο Ελληνισμό του εξωτερικού, θα φέρει τους Έλληνες ομογενείς πιο κοντά στην Μητέρα Πατρίδα. Καλωσορίζουμε την βούληση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να στηρίξει ως θέμα αρχής την Ψήφο του Αποδήμου και αναμένουμε οι απόψεις της Ομογένειας να εισακουστούν από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων της Ελλάδας.
Επισημαίνουμε την βούληση μας, την πεποίθησή μας, και την προτροπή μας, ότι το θέμα της Ψήφου του Απόδημου δεν πρέπει να αποτελέσει θέμα κομματικής εκμετάλλευσης. Ο Ελληνισμός της Διασποράς, αντιμετωπίζει το ζήτημα ως εθνικό και η υλοποίηση του μακροχρόνιου αυτού αιτήματος θα αποτελέσει την απαρχή της σύγχρονης, ουσιαστικής προσφοράς στον ελληνικό πολιτικό κόσμο, την Ελλάδα και τον Ελληνισμό».

Το ΣΑΕ προτείνει επίσης να συσταθεί μία Διερευνητική Μικτή Επιτροπή που θα απαρτίζεται από τα μέλη του Προεδρείου του, από νομικούς και άλλες προσωπικότητες της Ομογένειας, για τη μελέτη και κατάρτιση της τελικής προτάσεως αναφορικά με τη δημιουργία των νέων εκλογικών περιφερειών Ελλήνων του εξωτερικού.

Παράλληλα, επί του προσχεδίου του νόμου επισημαίνεται η ανάγκη:
1. Να δημιουργηθούν και άλλα εκλογικά κέντρα σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλοι πληθυσμοί Ελλήνων, να γίνει χρήση των άμισθων προξενείων.

2. Να προβλεφθεί στο Νόμο η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και με επιστολική ψήφο ώστε να ληφθούν υπόψη εκείνες οι ομάδες, οι οποίες διαμένουν σε περιοχές μακριά από τα μητροπολιτικά κέντρα. Να σημειωθεί ότι για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου, θα πρέπει να διασφαλιστεί απόλυτα το αδιάβλητο και η ασφαλής εφαρμογή της διαδικασίας αυτής.

3. H άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για τους Έλληνες του εξωτερικού να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2010 και όχι από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Για τη σύνταξη της ανωτέρω πρότασης του ΣΑΕ, η οποία αποτελεί την αντιπροσωπευτική συνισταμένη των απόψεων που κατέθεσαν οι περιφέρειες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις και οι απόψεις που εξέφρασε ο οργανωμένος και μη Ελληνισμός, μέσω των συνεδριάσεων και συμπερασμάτων των Συντονιστικών Συμβουλίων, μέσω μηνυμάτων στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και επιστολών.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΕ, πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ολιγόωρη επίσκεψη στην Αθήνα, όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις για το θέμα της ψήφου με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, κ. Θόδωρο Κασσίμη, τον υπεύθυνο του Τομέα Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο κ. Στέφανος Π. Ταμβάκης εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του για τη δραστήρια λειτουργία των Συντονιστικών Συμβουλίων και την εποικοδομητική συνεργασία με το Προεδρείο, προκειμένου να αναλάβει το ΣΑΕ πλήρως τον θεσμικό του ρόλο σε αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο για την Ομογένεια ζήτημα.

Η πρόταση του ΣΑΕ κατατέθηκε στους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο και Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Θεόδωρο Κασσίμη, τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Γιώργο Α. Παπανδρέου, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων (ΚΚΕ, ΣΥΝ) και το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμη Επιτροπής της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό.

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko