Περιεχόμενα
Sondage-Δημοσκόπηση
Quel plat préférez-vous?- Ποιό φαγητό προτιμάτε;
Ντολμαδάκια-Feuilles de vigne
Μουσακάς-Moussaka
Κεφτέδες-Boulettes à la viande
Σουβλάκια-Souvlaki
Παστίτσιο-Pâtes au four
Παραγεμιστά-Farci de légumes
Άλλο φαγητό-Autre plat
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
PRESENTATION LIVRE : Charalambos Petinos
le 27/6/2023 10:46:38

Nouveau livre de Charalambos Petinos "Le secret chrétien"
Νέο βιβλίο του Χαράλαμπου Πετεινού"Το χριστιανικό μυστικό"Les Éditions Variations annoncent la parution du roman historique de Charalambos Petinos « Le secret chrétien »
Empire romain d’Orient, 325. Le concile de Nicée bat son plein avec la plus grande réunion de prélats jamais organisée. L’empereur Constantin tente avec l’aide de ses conseillers en affaires religieuses d’endiguer la vague provoquée par les querelles christologiques initiées par Arius. Très rapidement après son apparition, le christianisme connait un développement fulgurant. Néanmoins, parallèlement à son développement, la nouvelle religion connait de nombreuses querelles relatives à l’interprétation du dogme ainsi que la persistance des croyances anciennes.

Tous les moyens sont bons pour imposer l’unité de l’Église et de l’État. Mais, sur ces querelles dogmatiques sont venues se greffer les ambitions personnelles et les luttes pour le pouvoir politique et religieux. Héliodore, ambitieux jeune homme originaire d’Antioche, contribue à sa manière au projet impérial...

Vous pouvez le trouver sur :

https://www.amazon.fr/secret-chr%C3%A9tien-Charalambos-Petinos/dp/B0C1HWZ7DG/ref=sr_1_9?qid=1687781015&refinements=p_27%3APetinos+Charalambos&s=books&sr=1-9
Auprès des Éditions Variations : editionsvariations@gmail.com
Prix : 18 €


Ο εκδοτικός οίκος Éditions Variations ανακοινώνει την κυκλοφορία του ιστορικού μυθιστορήματος του Χαράλαμπου Πετεινού «Το χριστιανικό μυστικό»

Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έτος 325. Η Σύνοδος της Νίκαιας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ιερωμένων που έγινε ποτέ. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος προσπαθεί με τη βοήθεια των συμβούλων του σε θρησκευτικά θέματα να ανακόψει το κύμα που προκλήθηκε από τις χριστολογικές διαμάχες που ξεκίνησε ο Άρειος. Πολύ γρήγορα μετά την εμφάνισή του, ο Χριστιανισμός γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη. Ωστόσο, παράλληλα με την ανάπτυξή της, η νέα θρησκεία γνωρίζει πολλές διαμάχες σχετικά με την ερμηνεία του δόγματος καθώς και την συνέχιση παρουσίας των παλαιών θρησκειών.

Χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα για να επιβληθεί η ενότητα της Εκκλησίας και του Κράτους. Αλλά πάνω από αυτές τις δογματικές διαμάχες προστίθενται προσωπικές φιλοδοξίες και αγώνες για την κατάκτηση της πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας. Ο Ηλιόδωρος, ένας φιλόδοξος νέος από την Αντιόχεια, συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στο αυτοκρατορικό εγχείρημα...


Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο στο:

https://www.amazon.fr/secret-chr%C3%A9tien-Charalambos-Petinos/dp/B0C1HWZ7DG/ref=sr_1_9?qid=1687781015&refinements=p_27%3APetinos+Charalambos&s=books&sr=1-9
Ή επικοινωνήστε με τις Éditions Variations: editionsvariations@gmail.com

Τιμή 18 €

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko