Περιεχόμενα
Sondage-Δημοσκόπηση
Quel plat préférez-vous?- Ποιό φαγητό προτιμάτε;
Ντολμαδάκια-Feuilles de vigne
Μουσακάς-Moussaka
Κεφτέδες-Boulettes à la viande
Σουβλάκια-Souvlaki
Παστίτσιο-Pâtes au four
Παραγεμιστά-Farci de légumes
Άλλο φαγητό-Autre plat
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
PRESENTATION LIVRE : Chypre 1974-2024. 50 ans d’occupation - Κύπρος 1974-2024.
le 11/5/2024 15:15:04

Livre collectif intitulé "Chypre 1974-2024. 50 ans d’occupation turque".
Συλλογικο βιβλίο "Κύπρος 1974-2024. 50 χρόνια τουρκικής κατοχής".


Nouveau livre collectif (en français) : Chypre 1974-2024. 50 ans d’occupation turque / Κύπρος 1974-2024. 50 χρόνια τουρκικής κατοχής.


Τιμή / Prix : 20 €
Vous pouvez le trouver sur : https://www.amazon.fr/dp/B0D2QJQPYF
Directement auprès des Éditions Variations : editionsvariations@gmail.com

Les Éditions Variations annoncent la parution du livre collectif intitulé « Chypre 1974-2024. 50 ans d’occupation turque ».

Chypre demeure divisée depuis un demi-siècle et les perspectives de solution et de réunification sont de plus en plus sombres. Ces dernières années, les négociations sous l’égide des Nations Unies patinent. La partie turque ne cache plus ses intentions, à savoir la division permanente de Chypre, le contrôle stratégique, économique et politique de l’île et au-delà de la région…
La Turquie applique la technique du « grignotage » essayant chaque fois qu’elle le juge possible de pousser son avantage sur le terrain militaire mais aussi politique. Elle vise ainsi l’établissement dans la partie occupée de Chypre d’un régime du type de celui de Taiwan tout en réclamant la reconnaissance internationale pour ce régime qu’elle a créé et qu’elle contrôle totalement.
Les différents auteurs qui participent à cet ouvrage collectif se concentrent sur les aspects militaires ainsi que sur les effets de l’invasion et de l’occupation continue d’une large partie du territoire chypriote par son puissant voisin du nord, la Turquie.
Enfin, une partie de l’ouvrage est consacré à la géopolitique de la Turquie et plus précisément à son comportement à l’égard de son voisinage immédiat mais également à l’égard de la région moyen-orientale, de l’Afrique, du monde arabe, du Caucase et de la Russie.

Οι εκδώσεις Éditions Variations ανακοινώνουν την κυκλοφορία του συλλογικού βιβλίου « Κύπρος 1974-2024. 50 χρόνια τουρκικής κατοχής ».

Η Κύπρος διατελεί υπό κατοχή εδώ και μισό αιώνα και οι προοπτικές για λύση και επανένωση γίνονται όλο και πιο ζοφερές. Τα τελευταία χρόνια, οι διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών βρίσκονται σε αδιέξοδο. Η τουρκική πλευρά δεν κρύβει πλέον τις προθέσεις της, δηλαδή τη μόνιμη διχοτόμηση της Κύπρου καθώς και τον στρατηγικό, οικονομικό και πολιτικό έλεγχο της νήσου και της ευρύτερης περιοχής...
Η Τουρκία εφαρμόζει την τεχνική του «ροκανίσματος» προσπαθώντας όποτε κρίνει δυνατό να προωθήσει το πλεονέκτημά της σε στρατιωτικό αλλά και πολιτικό έδαφος. Στοχεύει έτσι να εγκαθιδρύσει στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου ένα καθεστώς παρόμοιο με αυτό της Ταϊβάν απαιτώντας παράλληλα διεθνή αναγνώριση αυτού του καθεστώτος που δημιούργησε και το οποίο ελέγχει πλήρως.
Οι διάφοροι συγγραφείς που συμμετέχουν σε αυτό το συλλογικό έργο επικεντρώνονται στις στρατιωτικές πτυχές καθώς και στις επιπτώσεις της εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής μεγάλου τμήματος της κυπριακής επικράτειας από τον ισχυρό βόρειο γείτονά της, την Τουρκία.
Τέλος, μέρος του βιβλίου είναι αφιερωμένο στη γεωπολιτική της Τουρκίας και πιο συγκεκριμένα στη συμπεριφορά της σε σχέση με την άμεση γειτονιά της αλλά και σε σχέση με την περιοχή της Μέσης Ανατολής, την Αφρική, τον αραβικό κόσμο, τον Καύκασο και Ρωσία.

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko