Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
SAE - ΣΑΕ : SAE REGION EUROPA
le 12/9/2007 11:03:23

Τα γραφεία του ΣΑΕ Περιφέρεια Ευρώπης μεταφέρθηκαν στους νέους χώρους

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)


Γραφείο Συντονιστή Περιφέρεια Ευρώπης
Coordinator´s Office of Europe Region
SAE Region Europa

Συντονιστής Σ.Α.Ε. Περιφέρεια Ευρώπης : Γεώργιος Αμαραντίδης

Adresse: SAE Region Europa, Schwarzburg Str. 10, 60318 Frankfurt/Main, Germany
Tel: 0049 – 69 – 91 50 10 90 - Fax : 0049 – 69 – 91 50 10 90
http://www.sae-europe.eu E-mail : info@sae-europe.eu
KdöR - Steuernummer 047 226 31210ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα γραφεία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Περιφέρεια Ευρώπης μεταφέρθηκαν με απόλυτη επιτυχία στους νέους χώρους και λειτουργούν ήδη.

Το Γραφείο απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ομοσπονδίες που εδρεύουν στην Περιφέρεια Ευρώπης και κύριος σκοπός του είναι να βοηθά και να υποστηρίζει την ελληνική ομογένεια να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά προβλήματα που την απασχολούν.

Στόχος όλων μας, αλλά και του γραφείου, είναι να αποτελέσουμε σημείο αναφοράς, πηγή πληροφόρησης και άμεσης εξυπηρέτησης για όλους τους τομείς που αφορούν στον απόδημο Ελληνισμό.

Με τους νέους χώρους θα προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στην ελληνική ομογένεια και ιδανικές συνθήκες συνεργασίας στις Ομοσπονδίες.
Τα γραφεία διαθέτουν μεγάλη αίθουσα συσκέψεων, χώρους κατάλληλους για ολιγομελείς συνεδριάσεις, καθώς επίσης τα γραφεία της Γραμματείας και του Συντονιστή της Περιφέρειας.

Τα γραφεία βρίσκονται στο κέντρο της Γερμανίας, στην πόλη της Φρανκφούρτης.
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα εξής:
SAE Region Europa, Schwarzburg Str. 10, 60318 Frankfurt, Germany,
Τηλέφωνο: 0049 – 69 – 91 50 10 90,
Τηλεμοιότυπο: 0049 – 69 – 91 50 10 919,
URL: www.sae-europe.eu, email: info@sae-europe.eu

Οι ώρες λειτουργίας του γραφείου είναι καθημερινά από τις 8:30 έως τις 16:30. Σε περίπτωση ανάγκης παραμένει φυσικά και περισσότερες ώρες ανοιχτό, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι με καλή και εντατική δουλειά θα αποτελέσουμε το συνδετικό κρίκο μεταξύ των τριάντα χωρών και του ενός εκατομμυρίου των Ελλήνων που απαριθμεί η Περιφέρειά μας.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η νέα ιστοσελίδα της Περιφέρειας μας βρίσκεται ήδη σε διαδικασία πλήρης ανανέωσης.
Πρόκειται για μία δυναμική σελίδα, η οποία θα ανανεώνεται καθημερινά με τις ειδήσεις που μας αφορούν, με Δελτία Τύπου και με θέματα που αφορούν στην Ομογένεια.

Για οτιδήποτε χρειαστείτε, για οποιαδήποτε παρατήρηση και πρόταση είμαστε καθημερινά και κάθε ώρα στη διάθεσή του καθενός σας.

Υποσχόμαστε ότι όλοι μαζί θα πράξουμε ότι είναι απαραίτητο για να στηρίξουμε δυναμικά την ελληνική ομογένεια σε κάθε χώρα της Ευρώπης.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο Συντονιστής της Περιφέρειας

Γεώργιος Αμαραντίδης

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko