Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
SAE - ΣΑΕ : REGION EUROPA
le 13/10/2007 11:03:13

θέμα της Ελληνικής Παιδείας στο Εξωτερικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)


Γραφείο Συντονιστή Περιφέρεια Ευρώπης
Coordinator´s Office of Europe Region
SAE Region Europa

Συντονιστής Σ.Α.Ε. Περιφέρεια Ευρώπης : Γεώργιος Αμαραντίδης

Adresse: SAE Region Europa, Schwarzburg Str. 10, 60318 Frankfurt/Main, Germany
Tel: 0049 – 69 – 91 50 10 90 - Fax : 0049 – 69 – 91 50 10 90
http://www.sae-europe.eu E-mail : info@sae-europe.eu
KdöR - Steuernummer 047 226 31210


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Frankfurt, 10 Οκτωβρίου 2007


Στην Περιφέρεια Ευρώπης πραγματοποιήθηκαν στις 5-6-7 Οκτωβρίου 2007 δύο Συνέδρια, τα οποία πραγματεύτηκαν ένα από τα κυριότερα θέματα για την ελληνική ομογένεια, το θέμα της Ελληνικής Παιδείας στο Εξωτερικό.

Πρόκειται για το 2ο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη με θέμα τη «Διδασκαλία και Διάδοση της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ιταλία» και το 1ο Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με θέμα «Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης».

Το Συντονιστικό Συμβούλιο εκπροσωπήθηκε στη Ρώμη από τον κ. Νικόλαο Σκηνίτη και την κυρία Αικατερίνη Γιαννάκη. Στις Βρυξέλλες η εκπροσώπηση έγινε από την κυρία Ευδοξία Πάντα.

Τα Μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου στις ομιλίες τους τόνισαν ότι είναι αναγκαία η διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές στα σχολεία της Ευρώπης. Σημείωσαν την προσπάθεια που καταβάλλουν οι Έλληνες στη διατήρηση της ελληνικότητας των παιδιών μας, μέσα από τη γνώση της γλώσσας και της ιστορίας μας, των αρχών και αξιών του Ελληνισμού. Αναφέρθηκαν στη μεγάλη επιρροή του Ελληνικού πολιτισμού και της Ελληνικής γλώσσας σε αυτό το σύνολο αξιών, θέσεων, γνώσεων και μορφών καλλιέργειας του πνεύματος που σήμερα ονομάζουμε Δυτικό Ευρωπαϊκό Πολιτισμό.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου των Βρυξελλών η κα Ε. Πάντα είχε συνάντηση με την Ειδική Γραμματέα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Παιδείας Ομογενών του ΥΠΕΠΘ κα Ι. Κριάρη, ενώ στη Ρώμη ο κ. Ν. Σκηνίτης και κα Α. Γιαννάκη είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν με τον Πρόεδρο του ΣΑΕ, κ. Ταμβάκη, εκπροσώπους της νεολαίας της Ιταλίας και να επισκεφθούν το Ιταλικό Κοινοβούλιο.

Στον προγραμματισμό δράσεων του ΣΑΕ - Περιφέρεια Ευρώπης συμπεριλαμβάνεται η διοργάνωση ενός Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για την ελληνόφωνη παιδεία στην Ευρώπη στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2008.

Ενόψει του Συνεδρίου αυτού και στα πλαίσια της προετοιμασίας του, έχουν ήδη προγραμματιστεί και δρομολογούνται συναντήσεις με όλους τους Συντονιστές Εκπαίδευσης της Περιφέρειας, τους Προέδρους των Ομοσπονδιών Ελληνικών Κοινοτήτων αλλά και των εκπροσώπων των φορέων Γονέων και Κηδεμόνων στην Ευρώπη. Προ-συνέδρια με το ίδιο θέμα θα πραγματοποιηθούν στις διάφορες χώρες της Περιφέρειας.

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko