Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre

«Prcdent
CONSULAT GENERAL DE GRECE A MARSEILLE
Adresse: 54, rue Jean Mermoz
code Postal: 13008
Ville: MARSEILLE
Tlphone: 04 91 33 08 69
Fax: 04 91 54 08 31
Email: cons.g.gr.mars@wanadoo.fr
Site Web: http://www.mfa.gr/france/fr/consulate-general-in-marseille/
Description: FONDEE :en 1833 - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣHΣ 1833 (Ιδρύθηκε απο μέλη της Φιλικής Εταιρείας
Fondé par des membres de la "Société secrète")

CONSULAT GENERAL DE GRECE A MARSEILLE
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ
Divers : Fermé définitivement le 7 novembre 2016
Εκλεισε οριστικά στις 7 Νοεμβρίου 2016

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ
CONSULAT GENERAL DE GRECE A MARSEILLE


Consul Général de Grèce à Marseille
Mr Stylianos GΑVRIIL

Γενικός Πρόξενος: Ο Έντιμος κ, Στυλιανός ΓΑΒΡΙΗΛ

Pétition : NON à la fermeture du Consulat Général de Grèce à Marseille
OXI στo κλείσιμo τoυ Γενικoύ Πρoξενείου στη MASSALIA

cliquez sur le lien - Κάντε κλικ εδώ Pétition : NON à la fermeture du Consulat Général de Grèce à Marseille
OXI στo κλείσιμo τoυ Γενικoύ Πρoξενείου στη MASSALIA


Comme nous avons demandé aux associations grecques et philhellènes du Sud de la France, qui se trouvent dans la circonscription du Consulat Général de Grèce, de bien vouloir signer ces deux lettres, soixante et onze (71) ont accepté de signer la lettre destinée au Président grec et soixante-neuf (69) destinée au Président français.
C'était la période des vacances et nous ne sommes pas arrivés à joindre toutes les associations grecques et philhellènes du Sud de la France.
Nous remercions vivement tous les signataires et nous espérons que notre Consulat Général de Grèce ne fermera pas ses portes.
Nous vous tiendrons au courant de nos prochaines démarches.

Oπως έχουμε ζητησεί απο τις Ελληνικές Κοινότητες και τους Φιλελληνικούς συλλόγους της Νότιας Γαλλίας, να υπογράψουν τις δύο επιστολές, 71 έχουν υπογράψει την ανοιχτή επιστολή απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και 69 την ανοιχτή επιστολή απευθυνόμενη προς τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Δυστυχώς ηταν η περίοδος των διακοπών και δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με όλους τους συλλόγους.
Ευχαριστούμε θερμά αυτούς που υπέγραψαν τις δύο επιστολές.
Ελπίζουμε να αποφευχθεί το οριστικό κλείσιμο του Γενικού μας Προξενείου στη Μασσαλία.


Cliquez sur le lien - Κάντε κλικ εδώ Lettre des associations grecques et philhellènes du Sud de la France adressée au Président de la République française à M, François Hollande
Kοινή επιστολή των ελληνικών και φιλελληνικών φορέων της Νοτίου Γαλλίας προς τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Φρανσουά Ολλάντ


Cliquez sur le lien - Κάντε κλικ εδώ Kοινή επιστολή των ελληνικών και φιλελληνικών φορέων της Νοτίου Γαλλίας προς τον Πρόεδρο της Ελληνικης Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο
Lettre des associations grecques et philhellènes du Sud de la France adressée au Président de la République Ηellénique, M. Prokopis Pavlopoulos


Cliquez sur le lien - Κάντε κλικ εδώ Communiqué du Consulat Général de Grèce à MARSEILLE
Ανακοίνωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη ΜΑΣΣΑΛΙΑ


Cliquez sur le lien - Κάντε κλικ εδώ Fermeture définitive du Consulat Général de Grèce à Marseille
Κλείνει οριστικά το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μασσαλία


Cliquez sur le lien - Κάντε κλικ εδώ Επιστολή Συλλόγου γονέων μαθητών Ελληνικών σχολείων Μασσαλίας
Επιστολή της Ορθόδοξης Ελληνικής Κοινότιτας Μασσαλίας
Lettre des parents d'élèves des Ecoles Grecques de Marseille
Lettre de l'Association Cultuelle Orthodoxe Grecque de Marseille


Cliquez sur le lien - Κάντε κλικ εδώ Αίτημα εξηγήσεων προς τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Μασσαλία.
Demande d'explications à M. le Consul Général de Grèce à Marseille


Cliquez sur le lien - Κάντε κλικ εδώ Γιατί κλείνουν το Γενικό Προξενείο μας στη Μασσαλία; Επιστολή διαμαρτυρίας της ΕΑΕΤΕ (Ένωση Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού)
Pourquoi ferment-ils notre Consulat Général à Marseille ?
Lettre de protestation de l'union de correspondants des médias grecs de l'étranger


Cliquez sur le lien - Κάντε κλικ εδώ Entre autres lettres, nous diffusons celle du pourtour de l' Etang de Berre
(adressée au Président de la République Grecque)
Επιστολή της Ορθόδοξης Ελληνικής Κοινότιτας Πόρτ ντε Μπούκ


Cliquez sur le lien - Κάντε κλικ εδώ La Grèce va bientôt quitter la cité phocéenne (Journal La Provence)

Cliquez sur le lien - Κάντε κλικ εδώ Marseille : M. Hollande sauvera-t-il le Consulat de Grèce ? (La Provence)

Cliquez sur le lien - Κάντε κλικ εδώ Message de Stylianos GAVRIIL, Consul Général de Grèce à Marseille
Αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Γενικού Προξένου στη Μασσαλία κ. Στέλιου Γαβριήλ. 
«Prcdent
Modifier |Signaler un lien bris | Prvenir un ami | Imprimer

Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko